BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-05-15 20:05
Expiration date: 2023-05-26 16:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB "TRATE"
[[procurementnotices: announcer_code]] 302636217
Project Įmonės gamybinės bazės modernizavimas ir plėtra, diegiant technologines ekoinovacijas
[[procurementnotices: code]] 03.3.2-LVPA-K-837-04-0014
Contacts jurgita.saulene@trate.com Phone.: +37063110760
Link -

(1) Anodavimo / elektropoliravimo įrenginys su vandens nuotekų filtravimo sistema. (2) Ėsdinimo įrenginys

UAB „TRATE“ įgyvendindama projektą „Įmonės gamybinės bazės modernizavimas ir plėtra, diegiant technologines ekoinovacijas“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0014), skelbia konkursą (1) Anodavimo / elektropoliravimo įrenginio su vandens nuotekų filtravimo sistemos ir (2) Ėsdinimo įrenginio įsigijimui. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: Jurgita Saulėnė, direktorė, tel. +37063110760, el. paštas jurgita.saulene@trate.com, adresas korespondencijai: Jonavos g. 254, LT-44132 Kaunas. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2023-05-26 d. 16:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį el. paštu info@trate.com arba paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Jonavos g. 254, LT-44132 Kaunas, darbo laiku nuo 8:00 val. iki 16:00 val.

Trate - Konkurso salygos Final skelbimui.pdf

Related procurementnotices