BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-09-14 11:25
Expiration date: 2023-10-20 09:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority "Astra LT" AB
[[procurementnotices: announcer_code]] 14967946
[[procurementnotices: code]] LT07-1-EIM-K05-022
Contacts info@astra.lt Phone.: +370 615 11777
Link -

3D MATAVIMO IR SKANAVIMO ĮRANGOS BEI DUOMENŲ BAZIŲ PROGRAMINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS

Perkančioji organizacija kviečia tiekėjus dalyvauti pirkime, atliekamame atviro konkurso (tarptautinio) būdu, siekiant įsigyti pirkimo objektą - naują 3D matavimo ir skanavimo įrangos bei duomenų bazių programinės įrangos komplektą. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo objektas turi būti pristatytas, instaliuotas, įdiegtas ir Perkančiosios organizacijos darbuotojai apmokyti dirbti su pirkimo objektu per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priede „Techninė specifikacija“. Pirkimas vykdomas įgyvendinant Norvegijos finansinių mechanizmų projektą „AB "Astra LT“ investicijos į gamybos automatizavimą ir skaitmeninimą, didinant darbo našumą“ Nr. LT07-1-EIM-K05-022. Perkančiosios organizacijos darbuotojas ir Komisijos pirmininkas, kuris įgaliotas palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų (ne tarpininkų) pranešimus, susijusius su pirkimo procedūromis, kontaktinė informacija - technikos direktorius VIKTORAS BONDAREVAS, +370 615 11777, info@astra.lt

Konkurso_salygos.zip

Related procurementnotices