BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-05-25 14:27
Expiration date: 2023-06-06 11:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB "Granulita"
[[procurementnotices: announcer_code]] 300598294
[[procurementnotices: code]] 02-011-K-0240
Contacts elektra@granulita.lt Phone.: +370 687 81742
Link -

500 KW GALIOS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS (TOLIAU – SAULĖS ELEKTRINĖ) ĮRANGOS, PROJEKTAVIMO IR ĮRENGIMO DARBŲ PIRKIMAS

UAB "Granulita" įgyvendinanti projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių diegimas UAB “Granulita” gamybos procesuose“ kuriam prašoma ES paramos pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramai pagal 2022–2030 metų plėtros programos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“, numato įsigyti 500 kW galios saulės jėgainės įrangos, projektavimo ir įrengimo darbų paslaugas. Detali perkamų prekių, paslaugų ir darbų techninė specifikacija pateikiama 1 pirkimo sąlygų priede. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237.

Granulita Salygos F.zip

Related procurementnotices