BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-11-14 23:14
Expiration date: 2023-11-24 10:00

[[admin: adjusted_start]]: 2023-11-14 23:14
[[admin: adjusted_end]]: 2023-11-24 10:00
[[procurementnotices: institution]] Central Projeck Management Agency
The contracting authority Šakių rajono Lukšių žemės ūkio bendrovė
[[procurementnotices: announcer_code]] 174317183
[[procurementnotices: code]] 03-003-K-0002
Contacts k.kristolaitis@linasagro.lt Phone.: +37068741451
Link -

ATNAUJINTOS SĄLYGOS_Biometano jėgainės projektavimo, įrenginių įsigijimo ir statybos darbų pirkimas

ATNAUJINTOS PIRKIMO SĄLYGOS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Keičiami punktai Pirkimo sąlygų 3.1.2 punktas ir 4.1 punktas Techninė specifikacija: 1) preambolė (dėl žalio pirkimo Įrangos dalyje) 2) 4.10.8 ir 4.10.9 Pridėti punktai techninėje specifikacijoje: 3) 5.2.6 Integruota į digestato vamzdyną akmengaudė 1 kompl. 4) 5.2.7 Integruota į digestato vamzdyną smulkintuvas/meceratorius 1 kompl. 5) 5.5.2 Siurblinė su kolektoriumi, sumaišytos žaliavos dozavimui ir skirstymui Pirkimo objektas – biometano jėgainės projektavimo darbai, įranga, statybos rangos darbai, jėgainės paleidimas bei prijungimas prie dujų perdavimo sistemos atliekami pagal parengtą techninę specifikaciją ir galiojančius teisės aktus (Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1 ). Biometano jėgainės projektavimas, įrangos pristatymas, išbandymas, jėgainės paleidimas ir prijungimas prie AB „Amber Grid“ dujų perdavimo sistemos turi būti atlikti iki 2025 m. spalio 31 d. Įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vietos adresas –Plynių kaimasLT-71176 Šakių r. Statybą leidžiantis dokumentas turi būti gautas (jeigu jo reikia) ne vėliau kaip 6 mėn. nuo sutarties sudarymo. Sutarties pratęsimas yra galimas tik Rangos sutartyje (Pirkimo sąlygų 3 priedas) nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Atnaujintos sąlygos 2023 11 14.zip

Related procurementnotices