BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2019-09-04 11:07
Expiration date: 2019-09-06 00:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB „ROBMONA“
Project UAB „Robmona“ gamybos našumo didinimas
[[procurementnotices: code]]
Contacts valdas@robmona.lt Phone.: 8682 66227
Link -

Atsakymai į klausimus ir termino pratęsimas: Mobilus smulkintuvas (1 komplektas)

Pateikiami atsakymai į klausimus. Pratęsiamas pasiūlymų pateikimo terminas iki 2019-09-06 d. 16:00 val. (patikslinti konkurso sąlygų 4.9 ir 6.1 punktai). UAB ,,Robmona“, įmonės kodas 180303697, įgyvendindama projektą „UAB Robmona gamybos našumo didinimas“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-850-01-0107.), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis skelbia mobilaus smulkintuvo (1 komplekto) pirkimą. Pirkimas vykdomas konkurso būdu pagal pridedamas Konkurso sąlygas ir jų priedus. Pasiūlymų teikimo terminas ir reikalavimai, pirkimo objekto apibūdinimas, informacija apie pasiūlymų vertinimą, derėjimosi tvarka, pirkimo sutarties sąlygos ir kitos sąlygos pateikiamos Konkurso sąlygose ir jų prieduose. Dėl pirkimo sąlygų ir informacijos kreiptis: Valdas Katarskis, telefonas +370 682 66227, elektroninio pašto adresas - valdas@robmona.lt

Atsakymai Nr1 ir patikslintos PIRKIMO SALYGOS 2019-09-04.pdf

Related procurementnotices