BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-11-10 17:49
Expiration date: 2023-11-20 10:00

[[procurementnotices: institution]] Central Projeck Management Agency
The contracting authority UAB “Engerta”
[[procurementnotices: announcer_code]] 305592516
[[procurementnotices: code]] 03-003-K-0001
Contacts biuras@pvmc.lt Phone.: +370670 98589
Link https://we.tl/t-wOC3rBXGXa

Darbo projekto parengimas, biodujų jėgainės ir biometano gamybos įranga bei objekto statybos darbai ir kitos susijusios paslaugos, pagal parengtą Techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1) ir parengtą Techninį projektą (Priedas Nr. 2).

UAB “Engerta” įgyvendindama projektą „Biodujų jėgainės ir biometano gamybos įrenginių statyba Panevėžio apl. 22A“ Nr. 03-003-K-0001, organizuoja pirkimo konkursą. Pirkimo objektas – darbo projekto parengimas, biodujų jėgainės ir biometano gamybos įranga bei objekto statybos darbai ir kitos susijusios paslaugos, pagal parengtą Techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1) ir parengtą Techninį projektą (Priedas Nr. 2). Jeigu pagal tiekėjo parengtą darbo projektą yra reikalingi Pirkėjo turimų dokumentų pakeitimai (įskaitant, bet neapsiribojant Pirkimo objekto techninio projekto, Pirkimo objekto statybos leidimo patikslinimus ir pakeitimus), tokius pakeitimus savo kaštais neviršydamas Pirkimo sutarties įvykdymo termino suderina ir visus su tuo susijusius formalumus atlieka tiekėjas. Tiekėjas savo pasiūlyme turi įsivertinti reikalingą Pirkimo objekto įrangą ir statybos darbus bei visus kitus reikiamus atlikti veiksmus pagal Techninę specifikaciją (Priedas Nr. 1) ir parengtą Techninį projektą (Priedas Nr. 2), kad Pirkimas būtų įvykdytas pilna apimtimi ir Užsakovui būtų perduota tinkamas, veikiantis ir pilnai naudojimui parengtas objektas (objekto darbai ir įranga). Prekių ir darbų savybės bei reikalavimai yra nustatyti Konkurso sąlygų Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr.1) ir Techniniame projekte (Priedas Nr. 2). Jei Techninėje specifikacijoje (Priedas Nr. 1) ir/ar Techniniame projekte (Priedas Nr. 2) apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus laikoma, kad tiekėjo pasiūlyme priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. Šis Pirkimas į dalis neskaidomas. Objekto įranga turi būti pristatyta ir visi reikiami objekto darbai turi būti atlikti per 15 (penkiolika) mėnesių, įskaitant technologinę darbų sustabdymo pertrauką žiemos metu 1x3 mėn., nuo Pirkimo sutarties pasirašymo dienos su galimybe terminą pratęsti ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui atskiru šalių susitarimu. Kitoks termino pratęsimas galimas tik jei Užsakovas tyčia nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Pirkimo sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl tiekėjas negali vykdyti Objekto darbų. Objekto įrangos pristatymo ir darbų atlikimo vietos adresas – Panevėžio aplink. 22a, Šilagalio k., Panevėžio sen., Panevėžio r. sav., Lietuva.

Projekto-Nr-03-003-k-0001-pirkimo-salygos.pdf

Related procurementnotices