BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-05-21 08:11
Expiration date: 2023-05-30 17:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB „Pažangios Inovacijos“
[[procurementnotices: announcer_code]] 123839717
Project „SIC veiklos ir paslaugų plėtra“
[[procurementnotices: code]] Nr. 01.2.1-LVPA-K-857-01-0006
Contacts pirkimai@manuvalley.tech Phone.: +37061812308
Link -

IP klasių testavimo įrenginių sistema

Perkama IP klasių testavimo įrenginių sistema, kurios savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Jei techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad priimtini ir savo savybėmis lygiaverčiai objektai. Šis pirkimas į dalis neskirstomas, todėl pasiūlymas turi būti pateiktas visam nurodytam prekių kiekiui. Prekės turi būti pristatytos per 4 mėn. nuo prekių pirkimo sutarties pasirašymo dienos. Prekių pristatymo, darbų atlikimo vieta – UAB „Pažangios inovacijos“, Nalšios g.11, Vilnius, LT-14332 Lietuva.

Pirkimo_salygos_PI_SIC_pirkimas_1.030_IP klasių testavimo įrenginių sistema_20230530.pdf

Related procurementnotices