BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2024-02-21 12:52
Expiration date: 2024-02-29 15:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB "Troimeta"
[[procurementnotices: announcer_code]] 175038464
[[procurementnotices: code]] 02-013-K-0010
Contacts info@troimeta.lt. Phone.: +37068259304
Link -

LAZERINIŲ METALO PJOVIMO STAKLIŲ , ĮSKAITANT JŲ MONTAVIMĄ IR APTARNAVIMĄ, PIRKIMAS

Pirkimas vykdomas, įgyvendinant bendrai Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamą projektą „Investicijų diegimas, siekiant energijos vartojimo efektyvumo UAB „Troimeta“ (Nr. 02-013-K-0010). Juo UAB „Triometa“ perka naują įrangą: lazerinės metalo pjovimo staklės, įskaitant jų montavimą, remontą, techninį bei garantinį aptarnavimą. Pirkimas į dalis neskaidomas, turi būti pateiktas visam nurodytam pirkimo objekto kiekiui. Pirkimo objekto savybės nustatytos Pasiūlymo formoje pateiktoje techninėje specifikacijoje. Pardavėjas privalo ne vėliau kaip tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos pristatyti, sumontuoti, paleisti ir apmokyti darbuotojus dirbti su įranga. Esant nenumatytoms aplinkybėms, pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam kaip 15 kal. dienų laikotarpiui. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2024-02-29 d. 15:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku) atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį ar tiesiogiai atvykus šiuo adresu: Vilniaus g. 2N, Šalčininkai, LT-17101 Šalčininkų r. Tiekėjo prašymu, Pirkėjas nedelsdamas pateikia rašytinį patvirtinimą, kad tiekėjo pasiūlymas yra gautas, ir nurodo gavimo dieną, valandą ir minutę . Tiesioginį ryšį su tiekėjais UAB "Troimeta“ įgalioja palaikyti: Eduard Trofimov +370 682 59304 , el.p. info@troimeta.lt.

KONKURSO SĄLYGOS_.pdf

Related procurementnotices