BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2024-02-23 15:16
Expiration date: 2024-03-05 10:00

[[procurementnotices: institution]] Central Projeck Management Agency
The contracting authority VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
[[procurementnotices: announcer_code]] 110057335
[[procurementnotices: code]]
Contacts sandra.cizauskiene@lzukt.lt Phone.: +37068515408
Link -

Meteorologinių stočių su kenksmingų organizmų plitimo prognozavimo ir modeliavimo įranga pirkimas

VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, įgyvendindama projektą Nr. 02-086-P-0002 „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą teikiamų paslaugų modernizavimas ir plėtra“, bendrai finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, numato įsigyti meteorologines stotis su kenksmingų organizmų plitimo prognozavimo ir modeliavimo įranga – 14 vnt. Pirkimo Konkurso sąlygos pridedamos. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2024 m. kovo 5 d. 10 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) el. paštu sandra.cizauskiene@lzukt.lt. Įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjas ir gauti su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus yra Sandra Čižauskienė, tel. +37068515408, el. paštas sandra.cizauskiene@lzukt.lt.

Konkurso sąlygos.pdf

Related procurementnotices