BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-05-17 13:18
Expiration date: 2023-05-26 16:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Plastiksė“
[[procurementnotices: announcer_code]] 125403437
Project UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „PLASTIKSĖ“ gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas
[[procurementnotices: code]] 03.3.1-LVPA-K-854-02-0008
Contacts info@plastikse.com Phone.: +370 528 26202
Link -

PET pakuočių gamybos įranga

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Plastiksė“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „UAB "Plastiksė" gamybos procesų skaitmeninimo technologijų diegimas“ (Projekto Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0008), kuriam skirta Europos Sąjungos struktūrinė parama, numato įsigyti PET pakuočių gamybos įrangą (projekto pirkimų plano 1.011 eil.). Perkamos PET pakuočių gamybos įrangos (projekto pirkimų plano 1.011 eil.) savybės nurodytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama tik nauja (nenaudota įranga). Įranga turi įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir apmokyti darbuotojai per 7 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos. Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip iki 2023 m. gruodžio 31 d. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: direktorius Leonid Sterlin tel. +370 528 26202, faksas +370 528 26202, el. paštas info@plastikse.com

Konkurso salygos SKAITM-2 (1.011 ) (05-17 skelbimas).pdf

Related procurementnotices