BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2024-06-13 09:26
Expiration date: 2024-06-21 16:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB „Vakarų Metalgama“
[[procurementnotices: announcer_code]] 142113411
[[procurementnotices: code]] 02-013-K-0006
Contacts metalgama@wsy.lt Phone.: +370 682 28393
Link -

Pramoninė pilnai automatinė metalo gaminių paviršiaus valymo/gruntavimo linija

UAB „Vakarų Metalgama“ vykdo pirkimą, įgyvendindama projektą "ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMAS UAB „VAKARŲ METALGAMA "" (Nr. 02-013-K-0006), bendrai finansuojamą Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Pirkimo objektas – pramoninė pilnai automatinė metalo gaminių paviršiaus valymo/gruntavimo linija, kurios pajėgumai (apimtis) ir savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje (pridedamas priedas). Pasiūlymas teikiamas elektroniniame laiške adresu metalgama@wsy.lt. Kilus klausimams dėl konkurso sąlygų ar įrangos techninės specifikacijos, atsakingas už komunikaciją su tiekėjais asmuo: UAB "Vakarų Metalgama" direktorius Tautvydas Ratkevičius, Telefono numeris +370 682 28393, El. paštas: Tautvydas.Ratkevicius@wsy.lt.

Vakaru Metalgama konkurso dokumentacija.zip

Related procurementnotices