BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-05-25 10:09
Expiration date: 2023-06-02 16:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB "Ani Plast"
[[procurementnotices: announcer_code]] 302460242
[[procurementnotices: code]] 02-011-K-0151
Contacts laima.salciuviene@aniplast.lt Phone.: +37065666287
Link -

Saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (bendra galia 504,45 kW) įranga, įskaitant projektavimo ir elektrinės įrengimo darbus.

2.1. Perkama saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (bendra galia 504,45 kW) įranga (toliau tekste – Saulės jėgainė arba Prekė), įskaitant projektavimo ir elektrinės įrengimo darbus (toliau tekste – Darbai). Perkamas objektas apima visus Darbus, kurie būtini, kad Saulės jėgainė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas prijungimo sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, projektavimu, Saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, Saulės jėgainės paleidimo, derinimo, bandymo ir pridavimo AB „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimu bei Saulės jėgainės techninės priežiūros (aptarnavimo) paslaugomis, taip pat visais kitais su Pirkimo objektu susijusiais darbais ir paslaugomis, kurie būtini Sutarčiai įvykdyti. Perkamo objekto savybės ir reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje.

Pirkimo dokumentai ANI PLAST elektrine.pdf

Related procurementnotices