BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2024-02-05 16:26
Expiration date: 2024-02-14 16:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UAB „Kormotech“
[[procurementnotices: announcer_code]] 304910453
[[procurementnotices: code]] 02-011-K-0209
Contacts modestas.rauchas@kormotech.lt Phone.: +370 601 53129
Link -

UAB "KORMOTECH“ 678.78 KW GALIOS SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRANGA, ĮRENGIMO DARBŲ PASLAUGOS

Perkama saulės šviesos energijos fotovoltinės elektrinės (bendra galia 678.78kW ± 1 kW) įranga (toliau tekste – Saulės jėgainė arba Prekė), įskaitant projektavimo ir elektrinės bei automobilių aikštelės stoginės įrengimo darbus (toliau tekste – Darbai). Perkamas objektas apima visus Darbus, kurie būtini, kad Saulės jėgainė saugiai ir pagal galiojančius teisės aktus ir techninius reikalavimus, AB „Energijos skirstymo operatorius“ išduotas prijungimo sąlygas, būtų sumontuota ir prijungta prie Pirkėjo vidaus elektros tinklų, įskaitant, bet neapsiribojant, projektavimu, Saulės jėgainės visų elementų pristatymu, tinkamu sumontavimu ir sujungimu į vientisą veikiančią sistemą, Saulės jėgainės paleidimo, derinimo, bandymo ir pridavimo AB „Energijos skirstymo operatorius“, Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai darbais, išpildomosios dokumentacijos parengimu, taip pat visais kitais su Pirkimo objektu susijusiais darbais ir paslaugomis, kurie būtini Sutarčiai įvykdyti. Perkamo objekto savybės ir reikalavimai nustatyti pateiktoje techninėje specifikacijoje (šių Konkurso sąlygų 1 priedas).

2024 02 05_Konkurso salygos 678.78 KW_MERGED.pdf

Related procurementnotices