BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

[[created_at]]: 2023-05-17 15:50
Expiration date: 2023-05-29 15:00

[[procurementnotices: institution]] Lithuanian Business Support Agency
The contracting authority UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "Profarma"
[[procurementnotices: announcer_code]] 300868786
Project Prailginto veikimo oftalmologinio vaistinio preparato implantuose sukūrimas ir vystymas
[[procurementnotices: code]] 01.2.1-LVPA-K-856-01-0035
Contacts info@profarma.lt. Phone.: +370 5 262 9761
Link -

Ultra aukšto slėgio chromatografas

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „Profarma“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „Prailginto veikimo oftalmologinio vaistinio preparato implantuose sukūrimas ir vystymas“ (Projekto Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0035), kuriam skirta Europos Sąjungos struktūrinė parama, numato įsigyti ultra aukšto slėgio chromatografą (toliau – Įranga), kurio savybės nustatytos pateiktoje techninėje specifikacijoje. Perkama tik nauja, nenaudota ir pagaminta ne seniau, kaip prieš 3 metus įranga. Įranga turi būti pristatyta, sumontuota, testuota, darbuotojai apmokyti iki 2023 m. rugsėjo 1 d. Šalių susitarimu sutartis gali būti pratęsta, bet ne ilgiau, kaip iki 2023 m. spalio 31 d. Pirkėjo įgaliotas asmuo palaikyti tiesioginį ryšį su tiekėjais ir gauti iš jų su pirkimo procedūromis susijusius pranešimus: UAB „Profarma“ direktorė Edita Mištinienė tel. +370 5 262 9761, el. paštas info@profarma.lt.

Konkurso salygos UPLC (2023-05-17).pdf

Related procurementnotices