BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

AQ Wiring Systems UAB darbuotojų kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų tobulinimas

No. 09.4.3-ESFA-K-805-02-0009

Application status::
Įgyvendinimas
Executor AQ Wiring Systems UAB
Region
Implement Žmogiškieji ištekliai Invest LT+
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.4.3-ESFA-K-805-02

Projekto tikslas – tobulinti įmonės darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdoma pagal Aprašą remiama veikla – užsienio investuotojų, investuojančių Lietuvos Respublikos teritorijoje į gamybą ir (ar) paslaugas, darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą. Projekto tikslinė grupė – pareiškėjo darbuotojai, dirbantys Lietuvos Respublikoje. Tikslinės grupės mokymų poreikis grindžiamas pareiškėjo aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų poreikiu.


Application information

Application receipt date: 11.11.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (08.12.2021)
2. Benefit result Yes (08.12.2021) 53.00
Project value in application: 293 867,48 Eur
Funding requested for 146 933,74 Eur

Contract information

End of the implementation period: 15.08.2023
Contract date: 15.02.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
293 867,48 146 933,74 25 914,86 12 957,43

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją Skaičius 147.00 23.00

Update date: 2023-04-01 08:11

Related items