BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Autodalių gamyba ir eksportu užsiimančių įmonių konkurencingumo skatinimas ieškant naujų ir plečiant esamas užsienio rinkas

No. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0007

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai
Region Siauliai city
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-01

Projektas parengtas siekiant įgyvendinti Lietuvos eksporto plėtros strateginį tikslą – diversifikavus eksporto rinkas, padidinti prekių ir paslaugų eksportą. Vadovaujantis Lietuvos eksporto plėtros 2014–2020 metų gairių nuostatomis, projekto rėmuose, regionuose veikiančios autodalių gamyba ir eksportu užsiimančios įmonės kooperuojasi ieškant naujų ir plečiant esamas užsienio rinkas. Šiam tikslui įgyvendinti 10 įmonių, koordinuojamų pareiškėjo – Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų (toliau – ŠPPAR) 11 šalių vykdys 21 verslo misiją. Šių verslo misijų metu bus siekiama surasti naujų verslo partnerių, pristatyti savo produktus naujoms rinkoms ir tokiu būdu užtikrinti visų įmonių eksporto apimčių didėjimą. Galutinis projekto rezultatas padės išspręsti aktualias regionuose veikiančių autodalių gamyba užsiimančių įmonių problemas – priklausomybę nuo vietos rinkos, produkcijos konkurencingumo ir rizikų diversifikacijos trūkumą.


Application information

Application receipt date: 04.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation
2. Benefit result 0.00
Project value in application: 316 153,62 Eur
Funding requested for 180 217,71 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items