BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Automatinė keleivių skaičiavimo sistema – „AuPaCo“

No. 01.2.1-MITA-T-852-04-0029

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor UAB "AKM grupė"
Region
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-04

Projekto tikslas - sukurti automatinį keleivių skaičiavimo sistemos prototipą, paremtą mašininio mokymosi technologijomis. Pasiekti projekto tikslui bus sprendžiami koncepcijos formulavimo, metodikos ir maketo kūrimo bei prototipo gamybos uždaviniai.


Application information

Application receipt date: 28.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 23 347,81 Eur
Funding requested for 23 347,81 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 03.01.2022
End of the implementation period: 30.12.2022
Contract date: 22.12.2021
Contract end date: 21.04.2023
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
23 347,81 23 347,81 23 289,44 23 289,44

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius Įmonės 1.00 1.00
2 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
3 Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos) Skaičius 1.00 1.00
4 Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos Visos darbo dienos ekv. 1.00 0.00
5 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 1000.00 0.00

Update date: 2024-02-23 07:52

Related items