BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Automatinė robotizuota netaisyklingos formos gintaro gręžimo sistema

No. 01.2.1-MITA-T-851-01-0054

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor MB "Amberos"
Region Palanga city
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-01

Mokslinio tyrimo projekto poreikis grindžiamas siekiu ištirti, kaip padidinti juvelyrinių papuošalų ir juvelyrinių dirbinių gamybos iš gintaro veiklos efektyvumą, padidinant tiek proceso greitaveiką, tiek ir kokybę. Natūralūs gamtoje randami bei išgaunami gintaro akmenys turi netaisyklingą formą bei spalvinę struktūrą. Tokios žaliavos apdirbimo automatizavimui neužtenka standartinių, pramonėje plačiai taikomų, mechaninių sprendimų. Mokslinio projekto idėja grindžiama nauju netaisyklingos formos gintaro akmens geometrinio centro radimo modelio sukūrimu. Bus sukurtas grąžto pozicijos uždavimo ir valdymo modelis, kuris bus apjungiamas su gintaro geometrinio centro radimo posistemiu. Šių modelių ir jų taikymo metodikų sukūrimas bus realizuotas, sukuriant programinį ir fizinį automatizuotos gintaro akmens ruošinių gręžimo sistemos maketą. Šis mokslinio tyrimo projektas reikšmingai prisidės prie uždavinių, sprendžiant automatizuoto gintaro apdirbimo problemas, o praktinė jo vertė pasireikš per realizuotą programinį ir fizinį automatizuotos gintaro akmens ruošinių gręžimo sistemos maketą, kurio sisteminis veikimas bus patvirtintas laboratorinėmis sąlygomis.


Application information

Application receipt date: 08.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 12 800,00 Eur
Funding requested for 8 960,00 Eur

Contract information

End of the implementation period: 30.04.2020
Contract date: 15.05.2019
Contract end date: 06.01.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
12 800,00 8 960,00 12 800,00 8 960,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 1280.00 0.00
2 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 3840.00 3840.00
3 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 1.00
4 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00

Update date: 2023-09-29 07:52

Related items