BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Biologinių buitinių nuotekų valymo įrenginių sertifikavimas

No. 03.2.1-LVPA-K-802-01-0002

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor UAB "Feliksnavis"
Region Alytus city
Implement Expo sertifikatas LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-802-01

Šiuo projektu siekiama įgyvendinti pagrindinį tikslą – didinti įmonės tarptautiškumą, kuriant teigiamą įvaizdį tarptautinėse rinkose apie įmonės produkcijos kokybiškumą ir atitiktį tarptautiniams standartams. Sėkmingai įgyvendinus šį projektą bus sertifikuoti nauji įmonės gaminami biologiniai buitinių nuotekų valymo įrenginiai. Tik sertifikavus produkciją įmonė galės plėsti eksportą įsisavintose rinkose pristatant joms naujus produktus bei skverbtis į naujas rinkas, kadangi atliktas produktų sertifikavimas įrodys jų atitiktį tarptautiniams standartams. Produktų kokybės užtikrinimas gerins įmonės įvaizdį bei suteiks galimybę įsitvirtinti tarptautinėse rinkose. Gautos valstybės lėšos prisidės prie projekto tikslų įgyvendinimo, padengiant dalį išlaidų patiriamų sertifikuojant planuojamus eksportuoti naujus gaminius.


Application information

Application receipt date: 13.04.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (21.07.2015)
2. Benefit result Yes (21.07.2015) 72.00
Project value in application: 44 733,92 Eur
Funding requested for 22 366,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 22.07.2015
End of the implementation period: 23.06.2017
Contract date: 23.09.2015
Contract end date: 09.08.2017
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
44 632,45 22 316,00 43 698,81 21 849,18

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės sertifikuotos produkcijos eksporto padidėjimas Procentai 100.00 0.00
2 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
3 Investicijas gavusių įmonių sertifikuoti produktai Skaičius 5.00 5.00

Update date: 2023-05-31 08:11

Related items