BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

„Brexit’o“ pasekmėms švelninti skirtų priemonių įgyvendinimas, siekiant tolesnio ekonominio bendradarbiavimo Jungtinės Karalystės rinkoje

No. 15.1.1-CPVA-V-862-01-0001

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Viešoji įstaiga Inovacijų agentūra
Region
Implement Prisitaikymas prie „Brexit’o“: pagalba verslui
Priority 15 PRIORITETAS. Prisitaikymo prie "Brexit'o" rezervas
[[vrproject code]] 15.1.1-CPVA-V-862-01

Projekto tikslas - prisidėti prie eksporto plėtros galimybių JK rinkoje, siekiant švelninti Brexit sukeltas neigiamas ekonomines pasekmes. Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti vieno langelio principu veikiantį informacinį centrą, teikiantį informavimo ir konsultavimo paslaugas Lietuvos verslo įmonėms prekybai JK rinkoje. Lietuvos verslo įmonės turės galimybę:- naudotis informaciniu langeliu, kuriame per sukurtą tarpinstitucinį kontaktų tinklą bus teikiama informacija apie reikalavimus eksportuojamų į JK prekių/paslaugų ženklinimui ir sertifikavimui, licencijavimui ir atitikimui kitoms reglamentavimo taisyklėms;- stebėti ir analizuoti JK rinkos tendencijas, įsivertinti pokyčių reikšmę konkrečiam sektoriui;- konsultuotis su Lietuvos ir užsienio ekspertais, kurie įvertinus konkrečios įmonės poreikius, suteiks informaciją ir/ar nukreips į kompetentingas institucijas, taip pat suteiks galimybę konsultuotis su atitinkamos srities ekspertais JK rinkoje dėl dokumentų parengimo, forminimo ir reikalavimų identifikavimo.- konsultuotis su Lietuvos ir/ar užsienio ekspertais e-komercijos vykdymui JK rinkoje;- atrinktos įmonės turės galimybę dalyvauti tarptautiniame renginyje JK rinkoje. Projekto dėka bus užtikrinta efektyvi informacijos sklaida bei sudaromos palankesnės sąlygos Lietuvos įmonėms įvykdyti naujus po Brexit atsiradusius produktų sertifikavimo, ženklinimo, žymėjimo, licencijavimo ir kitus produktų adaptacijos reikalavimus prekybai JK rinkoje.


Application information

Application receipt date: 29.07.2022
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0
Project value in application: 494 790,00 Eur
Funding requested for 494 790,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 30.08.2021
End of the implementation period: 31.10.2023
Contract date: 03.11.2022
Contract end date: 29.12.2023
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
470 706,00 470 706,00 424 759,03 424 759,03

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Įmonių, kurioms suteikta konsultacinė parama, skaičius Įmonės 100.00 102.00
2 Padedant sertifikavimo informaciniam centrui sertifikuotų naujų arba esamų produktų prekybai Jungtinės Karalystės rinkoje skaičius Vienetai 20.00 27.00

Update date: 2024-05-27 07:57

Related items