BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 2014–2020“ paskolos gavėjo darbuotojo (-ų) darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas

No. 07.3.3-IVG-T-428-01-0357

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Duomenys neskelbtini
Region Vilnius city
Implement Subsidijos verslo pradžiai
Priority PRIORITY AXIS 7. PROMOTING QUALITY EMPLOYMENT AND PARTICIPATION IN THE LABOUR MARKET
Invitation number 07.3.3-IVG-T-428-01

Papildomos finansinės paskatos (darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas) paskolų pagal finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020“ gavėjams, siekiant palengvinti jų įsitvirtinimą rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje ir paskatinti kurti naujas darbo vietas bei išlaikyti esamas


Application information

Application receipt date: 13.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0.00
Project value in application: 5 000,00 Eur
Funding requested for 5 000,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items