BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Fitosanitarinio sertifikato išdavimo proceso tobulinimas ir įvežamų krovinių patikros intensyvinimas

No. 15.1.1-CPVA-V-205-01-0002

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos
Region
Implement Prisitaikymas prie „Brexit’o"
Priority 15 PRIORITETAS. Prisitaikymo prie "Brexit'o" rezervas
[[vrproject code]] 15.1.1-CPVA-V-205-01

Jungtinei Karalystei (toliau – JK) pasitraukus iš Europos Sąjungos (toliau – ES), nustatytos penkios tobulintinos sritys, kuriose turi būti pakeisti veiklos procesai, siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą darbą fitosanitarijos srityje: 1) pradėti taikyti iš dalies kiti fitosanitariniai reikalavimai įvežamiems augalams, augaliniams produktams ir kitiems objektams; 2) siekiant užtikrinti, kad informacija apie kontroliuojamų prekių eksportą į trečiąsias šalis (ypač eksportuojamų į JK) tarp ES valstybių narių būtų keičiamasi sistemingai parengtais vienodos formos dokumentais, turėtų būti įdiegtas standartizuotas išankstinio eksporto sertifikato rengimo procesas; 3) reikalingas elektroninių oficialių sertifikatų priėmimo ir naudojimo sertifikuojant trečiosioms šalims skirtas fitosanitariškai kontroliuojamas prekes proceso tobulinimas;4) pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose atsirado papildomi fitosanitariškai tikrintinų siuntų srautai; 5) reikalingas VATIS nacionalinės sistemos modernizavimas pritaikant sistemos procesus prie Brexit‘o situacijos, su tikslu fiksuoti duomenis apie siuntas iš JK. Siekiant užtikrinti sklandų ir nenutrūkstamą darbą fitosanitarijos srityje, numatoma pasitelkti papildomus žmogiškuosius išteklius ir atlikti veiklos procesų patobulinimus turimoje VATIS informacinėje sistemoje. Bus patobulintas eksportuojamų ir reeksportuojamų krovinių fitosanitarinės rizikos vertinimo posistemis, patobulintas fitosanitarinio sertifikato išdavimo procesas, užtikrinti duomenų mainai tarp VATIS ir ePhyto, užtikrintas fitosanitarinių funkcijų vykdymas pasienio kontrolės punktų fitosanitarijos postuose.


Application information

Application receipt date: 30.06.2022
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0
Project value in application: 101 272,20 Eur
Funding requested for 101 272,20 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 21.04.2022
End of the implementation period: 31.10.2023
Contract date: 19.10.2022
Contract end date: 11.01.2024
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
124 022,20 124 022,20 119 717,71 119 717,71

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Papildomų darbuotojų skaičius Visos darbo dienos ekv. 1.00 1.00
2 Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos patobulintų procesų skaičius Vienetai 3.00 3.00

Update date: 2024-05-25 07:55

Related items