BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Infrastruktūros, skirtos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimui, modernizavimas LR VRM Medicinos centre

No. 08.1.3-CPVA-R-609-01-0042

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras
Region Vilnius city
Implement Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
[[vrproject code]] 08.1.3-CPVA-R-609-01

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų Medicinos centras įsteigtas siekiant gerinti ir nuolatos palaikyti vidaus reikalų ir kitose statutinėse įstaigose tarnaujančių pareigūnų sveikatos būklę, kad ji atitiktų pavestoms funkcijoms vykdyti keliamus reikalavimus. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto metu bus įsigyta nauja medicininė įranga, kuri bus skirta gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų tobulinimui, taip pat perkama įranga siekiama pagerinti teikiamas paslaugas specialiųjų poreikių turintiems pacientams. Įgyvendinamas projektas atitinka Aprašo 12.1 ir 12.4 veiklas - asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, fizinės ir informacinės infrastruktūros pritaikymas specialiesiems neįgaliųjų poreikiams. Siekiant pagerinti įstaigos teikiamas paslaugas, buvo nuspręsta įgyvendinti projektą, kurio metu įstaiga atnaujins savo įrangą, kuri bus naudojama kokybiškesnėms paslaugoms teikti. Projekto metu bus pagerinta įstaigos infrastruktūra, kuri bus skirta tikslinėms grupėms, bei paslaugų šioms grupėms teikimui. Taip pat projekto metu įstaigos infrastruktūra bus pritaikyta specialiesiems neįgaliųjų poreikiams - perkamas naujas liftas. Šiuo projektu bus siekiama pagerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę. Projekto lėšomis bus atnaujinama ir įsigyjama naują medicininė technika, kuri žymiai pagerins įvairių ligų diagnostiką, gydymą. Atnaujinta medicininė įranga pagerins sveikatos priežiūros paslaugas įvairioms amžiaus grupėms, įskaitant vaikus, vidutinio amžiaus pacientus, senjorus. Siekiant aktyvinanti e. sveikatos sistemos naudojimą, duomenų tvarkymą elektroniniu būdu, bus įsigyta nauja įranga, skirta kompiuterinių gydytojų darbo vietų atnaujinimui.


Application information

Application receipt date: 25.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 139 926,70 Eur
Funding requested for 129 432,19 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items