BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Inovatyvių kompleksinių sprendimų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo srityje vystymas Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1

No. 13.1.1-CPVA-V-606-01-0001

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Nacionalinis vėžio institutas
Region
Implement Onkologinių ligų prevencijos, ankstyvos diagnostikos ir gydymo paslaugų infrastruktūros tobulinimas
Priority 13 PRIORITETAS. Veiksmų, skirtų COVID-19 krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas ekonomikos atgaivinimui
[[vrproject code]] 13.1.1-CPVA-V-606-01

Nacionalinis vėžio institutas įgyvendina projektą „Inovatyvių kompleksinių sprendimų onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo srityje vystymas Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje, Santariškių g. 1“, skirtą modernizuoti ir plėsti onkologinių medicinos paslaugų infrastruktūrą, diegti inovatyvius diagnostikos ir gydymo metodus, siekiant sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumo didinimo onkologiniams pacientams. Įsigyta įranga bus skirta ir naudojama chemoterapijos, chirurgijos, radiologijos, reabilitacijos paslaugų teikimui. Įgyvendinus projektą tikslinių teritorijų gyventojų grupėms ir kitų Lietuvos savivaldybių gyventojams bus sudarytos sąlygos gauti savalaikes bei kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.


Application information

Application receipt date: 30.12.2020
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0
Project value in application: 6 700 000,00 Eur
Funding requested for 6 700 000,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 19.03.2021
End of the implementation period: 31.12.2023
Contract date: 26.03.2021
Contract end date: 19.03.2024
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
7 067 281,91 7 067 281,91 7 062 479,78 7 062 479,78

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Pacientai, kuriems pagerinta paslaugų kokybė ir prieinamumas Skaičius 1500.00 0.00
2 Viešąsias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų, kuriose pagerinta paslaugų teikimo infrastruktūra, skaičius Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2024-05-27 07:57

Related items