BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės strategijos parengimas

No. 08.6.1-ESFA-T-909-01-0002

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė
Region Kaisiadorys district
Implement Vietos plėtros strategijų rengimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
Invitation number 08.6.1-ESFA-T-909-01

Vietinių įsidarbinimo galimybių sukūrimas Kaišiadorių mieste sudarytų sąlygas darbingo amžiaus gyventojams išnaudoti savo potencialą darbo rinkoje, pritrauktų jaunimą, mažintų tiek vietinės, tiek tarptautinės emigracijos rodiklius bei prisidėtų prie pažeidžiamų grupių problemų sprendimo. Šiuo projektu ir siekiama didinti įsidarbinimo galimybes Kaišiadorių mieste, skatinant bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant bendruomenės, verslo ir vietinės valdžios ryšius. Įkurta Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupė ir yra orientuota į užimtumo galimybių darbo rinkoje didinimą. Tam reikalinga 2016-2020 metų Kaišiadorių miesto plėtros strategija, kurioje būtų išanalizuota socialinė Kaišiadorių miesto situacija, atkreipiamas dėmesys į vietos gyventojų poreikius siekiant spręsti nedarbo problemas bei pažeidžiamų grupių didesnį dalyvavimą vietos veikloje. Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama suteiktų galimybę kokybiškai parengti Kaišiadorių miesto plėtros strategiją, atsižvelgiant į miesto stipriąsias ir silpnąsias puses, statistinį miesto portretą ir gyventojų poreikius. Kokybiškai parengta Kaišiadorių miesto plėtros strategija prisidėtų prie Kaišiadorių miesto nedarbo mažinimo, neįgaliųjų, ilgalaikių bedarbių ir asmenų, iškritusių iš darbo rinkos, (re)integracijos į darbo rinką ir visuomenę, bendruomenių socialinės integracijos galimybių didinimo ir bendruomenių, verslo ir vietinės valdžios dialogo vystymo/sustiprinimo. Kaišiadorių miesto plėtros strategija sustiprintų Kaišiadorių miestą ir sudarytų daugiau sąlygų darbingo amžiaus žmonėms dirbti, pritrauktų daugiau jaunimo. Projektu siekiama spręsti vietines Kaišiadorių miesto problemas: nedarbą, bendruomenių socialinę integraciją ir bendruomenių, verslo ir vietos dialogo stiprinimą. Šių problemų sprendimas ir mažinimas prisidėtų prie skurdo ne tik miesto, tačiau ir prie Kaišiadorių rajono savivaldybės, Kauno apskrities bei Lietuvos nedarbo bei skurdo mažinimo, geresnių sąlygų gyventojams sukūrimo.


Application information

Application receipt date: 28.07.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 4 320,00 Eur
Funding requested for 3 996,00 Eur

Contract information

End of the implementation period: 12.02.2016
Contract date: 30.10.2015
Contract end date: 18.03.2016
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
4 320,00 3 996,00 4 320,00 3 996,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Parengtos vietos plėtros strategijos Skaičius 1.00 1.00

Update date: 2023-11-30 07:52

Related items