BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių eksporto skatinimas

No. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0015

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija
Region Kaisiadorys district
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-01

Naudojantis 2014 - 2020 mėtų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonė Nr. 003.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“, kurio tikslas - skatinti labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių, Lietuviškos kilmės prekių ar paslaugų eksporto apimčių augimą. Tikimasi, jog projekto galutiniame rezultate įmonės bus išplėtusios eksportą į naujas rinkas bei išlaikys ir sustiprins bendradarbiavimą esamose.


Application information

Application receipt date: 04.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (03.08.2015)
2. Benefit result Yes (03.08.2015) 80.00
Project value in application: 860 054,21 Eur
Funding requested for 494 531,17 Eur

Contract information

End of the implementation period: 21.10.2017
Contract date: 09.10.2015
Contract end date: 17.01.2018
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
722 798,88 392 279,74 722 352,61 391 833,47

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 55.00 55.00
2 Investicijas gavusio įmonių klasterio eksporto iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose Skaičius 16.00 16.00
3 Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas Procentai 45.49 0.00

Update date: 2024-02-29 07:50

Related items