BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Lietuvos inžinerinės pramonės įmonių tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant produkcijos žinomumą užsienio rinkose

No. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0017

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Lietuvos pramonininkų konfederacija
Region Vilnius city
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-01

Inžinerinė pramonė – viena svarbių Lietuvos verslo ir mokslo šakų. Šiuo metu inžinerijos pramonė sukuria apie 19 proc. apdirbamosios gamybos kuriamos bendros pridėtinės vertės, o joje dirba apie 20 proc. visų šios srities gamybos darbuotojų. Norint skatinti šio sektoriaus augimą, reikalingos ne tik investicijos, bet ir inovacijos bei eksporto apimčių didinimas, konkurencingumas užsienio rinkose.Projekto tikslas - Sudaryti ir pagerinti sąlygas Lietuvos pramonės įmonėms verslo produktyvumo ir eksporto apimčių didinimui.Projekte dalyvauja 17 Lietuvos inžinerienės pramonės įmonės, kurios projekto įgyvendinimo metu dalyvaus ir pristatys savo produkciją 14-koje tarptautinių parodų.


Application information

Application receipt date: 05.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (03.08.2015)
2. Benefit result Yes (03.08.2015) 80.00
Project value in application: 590 680,04 Eur
Funding requested for 339 608,02 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 15.09.2015
End of the implementation period: 08.10.2017
Contract date: 09.10.2015
Contract end date: 01.02.2018
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
512 632,00 288 424,40 511 875,67 287 668,06

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 17.00 30.00
2 Investicijas gavusio įmonių klasterio eksporto iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose Skaičius 14.00 14.00
3 Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas Procentai 65.80 0.00

Update date: 2024-04-17 07:55

Related items