BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Lietuvos maisto pramonės atstovų eksporto apimčių didinimas prioritetinėse užsienio rinkose

No. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0009

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Valstybės įmonė Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra
Region Vilnius city
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-01

Projekto poreikį sąlygoja geopolitinė įtampa Rusijoje, Ukrainoje ir Artimuosiuose Rytuose, kuri varžo pasaulinę prekybą, ir Lietuvos maisto pramonės MVĮ eksporto plėtrą. Siekiant mažinti šių veiksnių neigiamą įtaką ir keliamas grėsmes maisto pramonės MVĮ, taip pat ieškoti naujų eksporto rinkų, didinant maisto pramonės MVĮ pelningumą, skatinant veiklos plėtrą ir internacionalizaciją, bus dalyvaujama tarptautinėse maisto produktų ir gėrimų parodose, vykdant grupines maisto pramonės MVĮ produkcijos eksporto iniciatyvas. Įgyvendinus projektą, planuojamas tiesioginis teigiamas poveikis MVĮ eksporto apimčių augimui ir konkurencingumo didėjimui.


Application information

Application receipt date: 04.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (03.08.2015)
2. Benefit result Yes (03.08.2015) 70.00
Project value in application: 244 146,80 Eur
Funding requested for 133 240,98 Eur

Contract information

End of the implementation period: 31.03.2017
Contract date: 07.10.2015
Contract end date: 21.07.2017
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
244 146,80 133 240,98 212 640,33 115 409,91

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusio įmonių klasterio eksporto iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose Skaičius 6.00 6.00
2 Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas Procentai 52.94 0.00
3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 17.00 21.00

Update date: 2024-06-23 07:56

Related items