BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Lietuvos pramonė eksportui "PramLT"

No. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0020

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Lietuvos pramonininkų konfederacija
Region Vilnius city
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-01

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu numatomas dalyvavimas tarptautinėse parodose ir verslo misijose, sukuriant prielaidas plėsti esamas bei skverbtis į naujas eksporto rinkas.Tikimasi, kad projekto metu bus užmegzti nauji ir plėtojami esami verslo ryšiai, įmonės išvengs pajamų, darbo vietų, pridėtinės vertės, darbo našumo sumažėjimo, susidarys sąlygos šių rodiklių lygio augimui po projekto įgyvendinimo. Sėkmingai įgyvendintas projektas ne tik prisidės prie šalies ekonomikos augimo, įmonių pozicijų tarptautinėje rinkoje stiprinimo, bet ir pristatys Lietuvą kaip potencialią kokybiškos produkcijos ir paslaugų eksportuotoją. Projektas duos minėtų teigiamų rezultatų ne tik Lietuvai, bet ir Baltijos šalių regionui bei visai ES, nes bus padidintas įmonių tarptautiškumas ir sąveika su kitomis užsienio įmonėmis.


Application information

Application receipt date: 05.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (03.08.2015)
2. Benefit result Yes (03.08.2015) 60.00
Project value in application: 355 903,90 Eur
Funding requested for 204 644,45 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 09.10.2015
End of the implementation period: 23.11.2017
Contract date: 09.10.2015
Contract end date: 07.03.2018
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
270 226,70 152 424,32 240 877,62 127 178,70

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas Procentai 27.96 0.00
2 Investicijas gavusio įmonių klasterio eksporto iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose Skaičius 10.00 10.00
3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 45.00 45.00

Update date: 2024-06-23 07:56

Related items