BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Lietuvos statybos, dažymo ir gamybos įrengimų įmonių tarptautiniškumo didinimas

No. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0022

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Lietuvos pramonininkų konfederacija
Region Vilnius city
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-01

Dalyvaudamos kartu tarptautiniuose renginiuose šios įmonės kuria papildomą patrauklumą tarptautinei partnerystei, nes įmonių veikla papildo viena kitą ir leidžia aptarnauti didesnių poreikių turinčius užsienio klientus: statybos įmonių dalyvavimas projekte skatina bendradarbiauti užsienio statybos įmones dėl galimo jų teikiamos produkcijos kokybės gerinimo, dažymo įmonės sudaro galimybes užsienio klientams teikti profesionalias remonto paslaugas Lietuvoje, gamybos įrengimų įmonės užsienio partneriams gali būti patrauklios dėl pigių transportavimo kaštų, taip pat kokybiško paslaugų atlikimo. Įmonės pritrauks didesnį potencialių užsienio partnerių ir pirkėjų kiekį, todėl jos skirs didesnį dėmesį užsienio rinkų įsisavinimui, padidės įmonių eksportas, užmezgus ryšius su užsienio partneriais, atsiras galimybė Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms įsitraukti į tarptautines tinklų grandines.


Application information

Application receipt date: 08.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation
2. Benefit result 0.00
Project value in application: 72 392,62 Eur
Funding requested for 205 112,45 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items