BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Lietuvos statybos, maisto technologijų ir ekologijos sektoriaus įmonių tarptautiškumo skatinimas

No. 03.2.1-LVPA-K-801-01-0024

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Lietuvos pramonininkų konfederacija
Region Vilnius city
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-01

Dalyvaudamos kartu tarptautiniuose renginiuose šios įmonės kuria papildomą patrauklumą tarptautinei partnerystei, nes įmonių veikla papildo viena kitą ir leidžia aptarnauti didesnių poreikių turinčius užsienio klientus: ekologiško maisto pramonės įmonės sudaro prielaidą užsienio partneriams tiekti savo produkciją Lietuvoje. Įmonės pritrauks didesnį potencialių užsienio partnerių ir pirkėjų kiekį, todėl jos skirs didesnį dėmesį užsienio rinkų įsisavinimui, padidės įmonių eksportas, užmezgus ryšius su užsienio partneriais, atsiras galimybė Lietuvos mažoms ir vidutinėms įmonėms įsitraukti į tarptautines tinklų grandines.


Application information

Application receipt date: 08.05.2015
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (03.08.2015)
2. Benefit result Yes (03.08.2015) 60.00
Project value in application: 869 565,21 Eur
Funding requested for 499 999,99 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 21.09.2015
End of the implementation period: 08.12.2017
Contract date: 09.10.2015
Contract end date: 23.03.2018
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
834 006,02 433 559,39 477 967,73 253 583,94

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 17.00 17.00
2 Investicijas gavusio įmonių klasterio eksporto iniciatyvos tarptautinėse parodose, mugėse ar verslo misijose Skaičius 17.00 17.00
3 Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas Procentai 45.38 0.00

Update date: 2024-06-23 07:56

Related items