BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

„MAREX Boats, UAB darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas

No. 09.4.3-ESFA-K-805-02-0010

Application status::
Įgyvendinimas
Executor "MAREX Boats", UAB
Region
Implement Žmogiškieji ištekliai Invest LT+
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.4.3-ESFA-K-805-02

"MAREX Boats", UAB gamina įvairių dydžių ir modelių išskirtinius, aukščiausios kokybės pramoginius laivus ir stiklo plastiko kėbulo detales elekriniams autobusams. Bendrovės gaminami laivai dėl savo aukštos kokybės ir dizaino pelno įvairius apdovanojimus užsienio parodose. Bendrovė gamyboje dirbančių darbuotojų kvalifikacijai kelia aukštus reikalavimus, siekia investuoti į darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą. Bendrovė 2020 metais pradėjo statyti naują laivų surinkimo gamybinį pastatą, kuris bus pradėtas eksploatuoti 2022 metų pradžioje. Plečiant gamybinį plotą bendrovė kuria ir naujas darbuotojų darbo vietas. Dauguma naujų darbuotojų reikiamos darbo patirties ir kvalifikacijos neturi. Siekiant aukštos darbo kokybės, bendrovė investuoja į naujų ir į esamų darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą. Teikiamas projektas spręs esamų ir naujų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo problemas. Projektu bus vykdomi naujų ir esamų gamybos darbuotojų neformalūs mokymai darbo vietoje. Mokymus ves patyrę, aukštos kvalifikacijos bendrovės darbuotojai. Projektu prisidedama prie veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 9.4.3 uždavinio „Padidinti dirbančių žmogiškųjų išteklių konkurencingumą, užtikrinant galimybes prisitaikyti prie ūkio poreikių“ ir siekiamą rezultatą, nes projekto metu bus vykdomi mokymai darbo vietoje.


Application information

Application receipt date: 11.11.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (08.12.2021)
2. Benefit result Yes (08.12.2021) 50.00
Project value in application: 251 395,20 Eur
Funding requested for 150 000,00 Eur

Contract information

End of the implementation period: 15.08.2023
Contract date: 15.02.2022
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
215 343,82 129 206,29 76 853,65 46 112,19

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją Skaičius 220.00 40.00
2 Dirbantieji, kurie dalyvavo ESF mokymuose, suteikiančiuose kvalifikaciją arba kompetenciją Skaičius 220.00 40.00

Update date: 2023-03-20 08:13

Related items