BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Mineralinių elementų ir huminių rūgščių funkcionalumo poveikis dirvožemio rodikliams, dirvožemio mikroorganizmų biologiniam aktyvumui ir augalų bioma

No. 01.2.1-MITA-T-851-06-0013

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor "Labyrinthus", UAB
Region
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-06

Projekto tikslas – bendradarbiaujant verslui ir mokslui sukurti naujas žinias, reikalingas įvertinti mineralinių elementų ir huminių rūgščių poveikį , dirvožemio mikroorganizmų biologiniam aktyvumui ir augalų biomasės biocheminiams parametrams bei produktyvumui. .Projekto uždavinys – ištirti mineralinių elementų ir huminių rūgščių funkcionalumo poveikis dirvožemio rodikliams, dirvožemio mikroorganizmų biologiniam aktyvumui ir augalų biomasės biocheminiams parametrams bei produktyvumui.


Application information

Application receipt date: 17.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 46 826,00 Eur
Funding requested for 32 778,20 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.01.2022
End of the implementation period: 01.01.2023
Contract date: 01.12.2021
Contract end date: 17.02.2023
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
46 826,00 32 778,20 46 826,00 32 778,20

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 1.00
2 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 46826.00 0.00
3 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
4 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 14047.80 14047.80

Update date: 2023-05-31 08:11

Related items