BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Padėk Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!

No. 08.6.1-ESFA-V-911-15-0012

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor Biudžetinė įstaiga Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla
Region Kaisiadorys district
Implement Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
[[vrproject code]] 08.6.1-ESFA-V-911-15

Šiuo projektu siekiama padėti socialinę atskirtį patiriančiam Kaišiadorių miesto jaunimui integruotis į visuomenę, organizuojant sociokultūrines bei kitas laisvalaikio užimtumo veiklas. Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos veiklos, skirtos mažinti neigiamą socialinę atskirtį Kaišiadorių mieste jaunimo tarpe. Kartu su partneriu VšĮ „Sėkmingai“ bus teikiamos naujos socialinės paslaugos Kaišiadorių miesto socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui. Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti šias veiklas: 1. Organizuoti sociokultūrines, praktinių užsiėmimų, seminarų, laisvalaikio užimtumo veiklas (papuošalų gaminimo seminarai, tapybos ant šilko seminarai, dailės įgūdžių lavinimo seminarai, dalyvavimas kultūriniuose renginiuose, praktiniai užsiėmimai „Įsitrauk į sportą”, organizuojama stovykla, renginiai jaunimui (miesto mugėse); 2. Didinti informacijos apie Kaišiadorių mieste teikiamas socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriančiam jaunimui sklaidą. Projekto įgyvendinimo metu tam, kad būtų galima vykdyti numatytas veiklas, planuojama mokyklai nupirkti sporto įrangą, įrengti praktinių užsiėmimų erdvę. Dalyvaujant miesto mugėse planuojama vaišinti miesto gyventojus jaunuolių pagamintomis vaišėmis ir bendrauti miesto jaunimui aktualiomis temomis. Šis projektas prisidės prie socialinės rizikos grupės jaunimo socialinės atskirties mažinimo, socialinių įgūdžių, verslumo ugdymo, laisvalaikio užimtumo skatinimo bei Kaišiadorių miesto jaunimo įsitraukimo į socialinį gyvenimą didinimo. Atitinka PFSA 10.1.1. papunktį.


Application information

Application receipt date: 04.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation
2. Benefit result Not applicable 0.00
Project value in application: 34 962,85 Eur
Funding requested for 25 466,54 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00 0,00 0,00 0,00

Related items