BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Parama karo pabėgėliams iš Ukrainos

No. 08.3.1-ESFA-V-419-02-0001

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Europos socialinio fondo agentūra
Region
Implement Socialinės įtraukties didinimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
[[vrproject code]] 08.3.1-ESFA-V-419-02

Tęsiantis karo veiksmams Ukrainoje į Lietuvą kasdien atvyksta ukrainiečiai, kuriems suteikiama laikinoji apsauga ir parama, skirta būtiniausiems poreikiams tenkinti. Projekto tikslas: plėtojant socialinės integracijos paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų, socialinę riziką ir atskirtį patiriančių asmenų galimybes aktyviai dalyvauti bendruomenėje ir darbo rinkoje. To sieksime suteikdami asmenims, kuriems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje pirminę pagalbą ir paramą, be kurios jie neturėtų galimybės užtikrinti savo pirminių fiziologinių ir saugumo poreikių, o eigoje ir socialinių, savigarbos bei savęs aktualizavimo poreikių.Projektą įgyvendinsime kartu su paramą teikiančiomis organizacijomis, kurios turi ilgametės patirties šioje veikloje bei žmogiškųjų resursų/savanorių tinklą, kurių pagalba bus užtikrintas sklandus ir savalaikis paramos teikimas. Kartu su partneriais kursime bendrą paramos teikimo sistemą, dėl ko paramą gaunančio asmens aptarnavimas vyks kokybiškiau ir greičiau. Taip pat sistemos dėka bus galimybė stebėti paramos teikimo intensyvumą, faktą, trukmę ir analizuoti duomenis formuojant būtinosios paramos teikimo paslaugų poreikį atvykstantiems naujiems asmenims.


Application information

Application receipt date: 16.12.2022
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0
Project value in application: 6 500 000,00 Eur
Funding requested for 6 500 000,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.11.2022
End of the implementation period: 31.12.2023
Contract date: 10.02.2023
Contract end date: 05.03.2024
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
16 925 900,00 16 925 900,00 14 020 455,02 14 020 455,02

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Asmenų, kuriems dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje ir kurie gavo paramą, skirtą būtiniausiems poreikiams tenkinti, skaičius Skaičius 4000.00 8600.00
2 Socialiai pažeidžiami asmenys, dalyvavę socialinei integracijai skirtose ESF veiklose Skaičius 2000.00 3783.00

Update date: 2024-05-25 07:55

Related items