BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Pasirengimas įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį

No. 08.4.2-ESFA-V-614-01-0003

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija
Region
Implement Efektyvių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelių įgyvendinimas ir plėtojimas
Priority PRIORITY AXIS 8. PROMOTING SOCIAL INCLUSION AND COMBATING POVERTY
[[vrproject code]] 08.4.2-ESFA-V-614-01

Atlikta analizė parodė, kad GMP sistema veikia neefektyviai; 5 proc. Lietuvos gyventojų pagalbos laiku nesulaukia. Pagal priimtus įstatymų keitimus nuo 2023 m. liepos 1 d. GMP paslaugas Lietuvoje teiks viena GMP tarnyba, kurios savininkė - valstybė. Teisinė bazė reformai sukurta, tačiau praktiškai įgyvendinti įstatymų nuostatų nėra pasiruošta. Taigi projektu sprendžiama problema - nėra pasirengta tinkamai įgyvendinti naująjį GMP paslaugų teikimo modelį. Pagrindinė problemos priežastis - GMP sistemos organizaciniai ir žmogškieji ištekliai nėra pritaikyti GMP paslaugoms teikti. Dėl šios priežasties reikalinga atlikti būtinuosius veiksmus skirtus pasirengti įgyvendinti naują GMP paslaugų teikimo modelį, kad esamos GMP struktūros būtų sujungtos į vieną GMP paslaugas teikiančią GMP tarnybą. Projekto tikslas - pasirengti įgyvendinti naują greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo modelį, sukuriant darniai visoje šalyje veikiančią centralizuotą greitosios medicinos pagalbos tarnybą. Uždavinys - GMP sistemos organizacinius ir žmogškuosius išteklius pritaikyti GMP paslaugoms teikti pagal naują modelį. Projekto veiklos: 1) Pareigybių veiklos analizė ir aprašų parengimas, GMP tarnybos identiteto formavimas; 2) Personalo mokymai. Siekiamas rezultatas: mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai - 2380; parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai - 68. Pasirengus įgyvendinti naują GMP modelį, bus sukurtos prielaidos efektyviai veikiančiai GMP tarnybai, vieningai greitosios medicinos pagalbos paslaugų sistemai, kas užtikrins kokybiškų ir saugių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą pacientams visoje šalies teritorijoje, nepriklausomai nuo jų gyvenamosios vietos.


Application information

Application receipt date: 16.05.2023
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0
Project value in application: 770 928,79 Eur
Funding requested for 770 928,79 Eur

Contract information

End of the implementation period: 31.12.2023
Contract date: 14.06.2023
Contract end date: 19.03.2024
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
770 928,79 770 928,79 726 642,40 726 642,40

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Mokymuose dalyvavę sveikatos priežiūros ir kiti specialistai Skaičius 2380.00 2366.00
2 Parengtos ir patvirtintos metodikos, tvarkos aprašai ir kiti dokumentai Skaičius 68.00 68.00

Update date: 2024-05-27 07:57

Related items