BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Saugių žmonėms ir aplinkai valymo priemonių kūrimas

No. 01.2.1-MITA-T-852-03-0027

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor MB "Skrendu"
Region
Implement INOSTARTAS
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-852-03

Projekto tikslas: sukurti ir gaminti valymo priemones (vonios kambario, WC, virtuvės, orkaitės ir kt.) nepavojingas, nei žmonėms, nei aplinkai, kurios vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, nebūtų klasifikuojamos kaip pavojingos žmonėms ir aplinkai. Šiuo projektu būtų įgyvendinami tokie rezultatai: 1. saugesnių alternatyvų (mažiau pavojingų cheminių medžiagų) pasirinkimas kuriant saugius, tiek žmonėms, tiek aplinkai, valymo produktus, atsižvelgiant į valymo priemonių būvio ciklą; 2. mažinamas cheminių teršalų patekimas į aplinką (gerinama Baltijos jūros būklė).


Application information

Application receipt date: 27.10.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation No
2. Benefit result 0
Project value in application: 30 000,00 Eur
Funding requested for 30 000,00 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items