BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Stiklo panaudojimo cementinėse sistemose galimybių tyrimas

No. 01.2.1-MITA-T-851-01-0056

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor UAB "Ekoterra"
Region Vilnius district
Implement INOČEKIAI
Priority PRIORITY AXIS 1. STRENGTHENING RESEARCH AND DEVELOPMENT AND INNOVATION
Invitation number 01.2.1-MITA-T-851-01

Panaudojant Europos Sąjungos lėšas Lietuvoje buvo pastatyti 9 atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai (toliau tekste – MBA). Pagrindinė MBA įrenginių paskirtis – mažinti nepavojingų atliekų sąvartyne šalinamų atliekų kiekius, iš mišrių komunalinių atliekų srauto maksimaliai atskiriant perdirbimui tinkamas antrines žaliavas ir pakuotės atliekas, perdirbimui netinkamas, tačiau energetinę vertę turinčias atliekas, biologiškai skaidžias atliekas. Pagal Europos Parlamento keliamus reikalavimus, ES valstybėse 2020-aisiais turi būti perdirbama ne mažiau kaip 50 proc. komunalinių atliekų ir šis skaičius turi nuolat didėti – iki 60 proc. 2030-aisiais ir 65 proc. 2035 metais. Tuo tarpu sąvartyne šalinamų atliekų kiekis turi nuolat mažėti – 2035 metais sąvartynuose bus galima šalinti ne daugiau kaip 10 proc. atliekų. Į MBA įrenginius priimamos mišrios komunalinės atliekos, kurios vėliau mechaniniu būdų išrūšiuojamos. Pagrindinis mechaninio rūšiavimo proceso tikslas – iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirti vertingas antrines žaliavas, bioskaidžią frakciją ir netinkamas atliekas, taip pat – rafinuoti techninį kompostą po biologinio apdorojimo. Taigi MBA įrenginiuose išrūšiuojama (atskiriama): popierius ir kartonas, stiklas, PET plastikas, kiti plastikai bei pakuotės, Fe metalai ir Non-Fe metalai, biologiškai skaidžios atliekos, inertinės medžiagos, elektros ir elektronikos įranga, stambiagabaritės ir kitos atliekos. Šio projekto pagrindinis tikslas orientuotas į stiklinę pakuotę bei kitas stiklo atliekas, kurios lieka po išrūšiavimo. Stiklinės pakuotės bei kitos stiklo atliekos gautos iš mišrių komunalinių atliekų būna su priemaišomis, smulkioje frakcijoje bei smarkiai užterštos. Lietuvoje tokių stiklo atliekų perdirbimas yra problematinis. Šiuo metu Lietuvoje yra du pagrindiniai stiklo perdirbėjai/gamintojai: AB Panevėžio stiklas ir UAB Kauno stiklas. Šių įmonių gaminama produkcija: stiklo tara. Šios produkcijos gamybai, atsižvelgiant į turimas gamybines įra


Application information

Application receipt date: 21.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result
Project value in application: 12 801,00 Eur
Funding requested for 8 960,70 Eur

Contract information

End of the implementation period: 26.04.2021
Contract date: 27.05.2019
Contract end date: 14.06.2021
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
12 801,00 8 960,70 12 801,00 8 960,70

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00
2 Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms Eur 2500.00 0.00
3 Įmonių, bendradarbiaujančių su tyrimų institucijomis, skaičius Įmonės 1.00 1.00
4 Privačios investicijos, atitinkančios viešąją paramą inovacijoms arba MTEP projektams Eur 3840.30 3840.30

Update date: 2023-09-29 07:52

Related items