BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

UAB "CIE LT FORGE "investicijos tobulinti darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus

No. 09.4.3-ESFA-K-805-02-0005

Application status::
Nesudaryta sutartis
Executor UAB CIE LT FORGE
Region
Implement Žmogiškieji ištekliai Invest LT+
Priority PRIORITY AXIS 9. EDUCATING THE SOCIETY AND STRENGTHENING THE POTENTIAL OF HUMAN RESOURCES
Invitation number 09.4.3-ESFA-K-805-02

Marijampolėje įsikūrusi užsienio kapitalo įmonė UAB CIE LT Forge priklauso CIE Automotive įmonių grupei. Tai šiuolaikiška metalo apdirbimo įmonė, kuri specializuojasi automobilių komponentų, reikalaujančių specialaus gamybos proceso ir aukštos kokybės apdirbimo, gamyboje. Per ilgametę veiklą įmonė tapo vienu didžiausių regiono darbdavių, o komanda išaugo iki 222 darbuotojų, kurie specifines technines žinias įgyja ir gilina dirbdami įmonėje. Norint tinkamai vykdyti veiklą ir išlikti konkurencinga įmone rinkoje, CIE LT FORGE siekia nuolat investuoti į darbuotojų darbinių kompetencijų ugdymą ir taip užtikrinti sėkmingą verslo vystymo strategiją, efektyviai panaudojant žmogiškųjų išteklių resursus. Numatomo įgyvendinti projekto tikslas – UAB CIE LT FORGE darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, įskaitant mokymo darbo vietoje organizavimą ir specifinių kompetencijų ugdymas. Siekiant projekto tikslo, projekto įgyvendinimo metu planuojama apmokyti šių pareigybių įmonės darbuotojus: kalviai štampuotojai, programinio valdymo staklių operatoriai, šaltkalviai remontininkai. Projekto veiklų įgyvendinimo metu planuojama apmokyti 60 asmenų. Projektu būtų siekiama padidinti UAB CIE LT FORGE darbuotojų konkurencingumą ir prisitaikymą prie rinkos poreikių, patobulinti darbuotojų profesinės kvalifikacijos kokybę, padidinti teigiamą darbuotojų nusiteikimą ir pasitenkinimą darbu, sumažinti darbuotojų kaitą ir aukštos kvalifikacijos personalo praradimo grėsmę, padidinti įmonės konkurencingumą. Projekto įgyvendinimas prisidės prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 metų Programos pirmojo tikslo "Didinti tiesiogines investicijas į gamybos ir paslaugų sektorius" ir trečiojo Programos tikslo "Aprūpinti Lietuvos verslą konkurencingais žmogiškaisiais ištekliais".


Application information

Application receipt date: 10.11.2021
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation (08.12.2021)
2. Benefit result No (08.12.2021) 47.00
Project value in application: 119 989,20 Eur
Funding requested for 59 994,60 Eur

Contract information

Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
0,00

Related items