BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

UAB „Terra Modus“ užsienio verslo partnerių paieška ir eksporto plėtra dalyvaujant tarptautinėse parodose

No. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0050

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor UAB "Terra Modus"
Region Vilnius city
Implement Naujos galimybės LT
Priority PRIORITY AXIS 3. PROMOTING COMPETITIVENESS OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS
Invitation number 03.2.1-LVPA-K-801-05

UAB „Terra Modus“ naudodama pažangiausias technologijas atlieka architektūrinius/fotogrametrinius matavimus, teritorijų aerokartografavimą ir 3D lazerinį skenavimą, taip pat tvarko 3D skenavimo ir fotogrametrinių matavimų duomenis.Siekiant įsitvirtinti užsienio rinkose sukurtas naujas prekės ženklas Undet, kuris apima tiek programinę įrangą tiek paslaugas. Šis prekės ženklas jau yra pristatytas keliose parodose ir gautas labai geras grįžtamasis ryšys, gauti užsakymai paslaugai atlikti bei parduotos pirmos programinės įrangos licencijos. Todėl turint teigiamą rezultatą, siekiama toliau tikslinėse eksporto rinkose siūlyti inovatyvų ir konkurencingą Undet paslaugų kompleksą potencialiems klientams. Pagrindinis projekto tikslas yra užsienio verslo partnerių paieška ir eksporto plėtra pristatant produkciją užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Projektas prisidės prie „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ uždavinio „Padidinti MVĮ tarptautiškumą“ įgyvendinimo. Įgyvendinus šį projektą tikimąsi, kad įmonė turės didesnes galimybes plačiau išnaudoti tarptautines nišas, jungtis į tarptautinius tinklus suradus naujus partnerius, pristatyti savo produktus ir paslaugas užsienyje, tokiu būdu įmonė bus geriau pasirengusi eksportuoti savo gaminamą produkciją užsienio rinkose. Šis projektas tiesiogiai teigiamai paveiks Lietuvos BVP bei Lietuvos eksporto apimčių augimą, bus išlaikytos esamos darbo vietos ir sukuriamos naujos darbo vietos, bus padidintas įmonės nacionalinis ir tarptautinis konkurencingumas, bus padidintas įmonės prekinio ženklo žinomumas tarptautinėse rinkose.


Application information

Application receipt date: 25.02.2019
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes (23.05.2019)
2. Benefit result Yes (23.05.2019) 90.00
Project value in application: 88 024,00 Eur
Funding requested for 44 012,00 Eur

Contract information

End of the implementation period: 18.05.2023
Contract date: 11.07.2019
Contract end date: 13.06.2023
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
63 570,00 31 785,00 63 570,00 31 785,00

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Investicijas gavusios įmonės lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas Procentai 8726.50 0.00
2 Subsidijas gaunančių įmonių skaičius Įmonės 1.00 1.00

Update date: 2024-05-25 07:55

Related items