BDAR

Your personal data management

In order to assure best browsing experience, this website is using cookies. By continuing on this site, you agree to the usage of cookies. You can change the settings of the cookies for this site later in your browser settings and by deleting all the cookies. 

Read more about our cookie policy.


Print

Priorities & Funding

Vaistinių preparatų pritraukimas į Lietuvos rinką, tobulinant vaistinių preparatų registravimo ir poregistracinius procesus

No. 15.1.1-CPVA-V-205-01-0005

Application status::
Baigtas įgyvendinti
Executor Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
Region
Implement Prisitaikymas prie „Brexit’o"
Priority 15 PRIORITETAS. Prisitaikymo prie "Brexit'o" rezervas
[[vrproject code]] 15.1.1-CPVA-V-205-01

Užtikrinti sąlygas naujų vaistinių preparatų patekimui į Lietuvos rinką, tuo didinant konkurenciją bei sukuriant prielaidas vaistų kainų mažėjimui ir vaistų prieinamumo didėjimui. Tuo pačiu Lietuvos vaistų gamintojams sudaryti galimybes pateikti savo vystomus ir gaminamus vaistus kitų EEE valstybių rinkoms bei pagerinant Lietuvos vaistų gamintojų eksporto į kitų šalių rinkas rodiklius. Siekiama iki 2023 m. spalio 31 d. priimti ne mažiau kaip 144 paraiškas procedūrų, kuriose Lietuva dalyvauja kaip referencinė valstybė. Taip pat siekiama aktyviai konsultuoti įmones, kurios rinktųsi Lietuvą referencinės valstybės vaidmenyje - siekiama suteikti ne mažiau kaip 15 konsultacijų įmonėms.


Application information

Application receipt date: 04.07.2022
No evaluation criterion Funding status Evaluation points
1. Eligibility evaluation Yes
2. Benefit result Not applicable 0
Project value in application: 936 520,00 Eur
Funding requested for 936 520,00 Eur

Contract information

Start of the implementation period: 01.01.2020
End of the implementation period: 31.10.2023
Contract date: 17.10.2022
Contract end date: 22.12.2023
Application funding, Eur Funding, Eur Paid funding, Eur paid out funding, Eur
936 520,00 936 520,00 923 769,63 923 769,63

Project monitoring indicators

Nr Name of the monitoring indicator Unit of measure Value to be achieved Achieved value
1 Papildomų darbuotojų skaičius Visos darbo dienos ekv. 2.00 2.00
2 Įmonių, kurioms suteikta konsultacinė parama, skaičius Vienetai 15.00 150.00

Update date: 2024-05-28 07:56

Related items