BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę „Mokyklų pažangos skatinimas“

Nr. 09.2.2-ESFA-K-730-01

Atnaujinimo data: 2020-09-07
Paskelbimo data
2020-06-01 00:00
Atnaujinimo data
2020-09-07
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-08-31 17:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
300 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 023 857,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Sumažinti anksti iš švietimo sistemos pasitraukusių ir bendrojo ugdymo programos nebaigusių asmenų skaičių.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas

Remiamos veiklos

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas (savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros plane, nurodytų, kaip trūkstamų ar savivaldybės teritorijoje neteikiamų / neprieinamų, tačiau reikalingų koordinuotai teikiamos švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų, teikimas savivaldybėse).

Papildoma informacija:

  • Projektai turi atitikti  patvirtintą savivaldybės koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų plėtros planą (kopija teikiama kartu su paraiška). Plane turi būti atlikta savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų poreikio analizė, įvardintos trūkstamos, t. y. nepakankama apimtimi teikiamos, paslaugos bei neteikiamos / neprieinamos, tačiau reikalingos paslaugos;
  • Projektai turi apimti bent dviejų sričių – švietimo pagalbos, socialinės ir (ar) sveikatos priežiūros – koordinuotai teikiamas paslaugas;
  • Projekto pareiškėjas ir partneriai turi sudaryti jungtinės veiklos sutartį, kurioje būtų apibrėžti kiekvienos iš šalių vaidmenys projekto įgyvendinimo metu.

Galimi pareiškėjai

Galimi pareiškėjai yra savivaldybės.

Galimi partneriai yra  mokyklos, neformaliojo švietimo paslaugų teikėjai, savivaldybių švietimo centrai, kultūros paslaugų teikėjai, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, socialinių paslaugų teikėjai, kiti viešieji juridiniai asmenys, veikiantys švietimo srityje.

 

Galimi pareiškėjai

  • Viešasis sektorius

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios forma PDF formatu pateikiama Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainėje (toliau – DMS) prie konkretaus kvietimo teikti paraiškas.

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Projektų finansavimo sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) 40 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos, t. y. iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. 17.00 val.  teikia ją per DMS. Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos yra atmetamos.

DMS naudojimosi tvarka nustatyta Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1 priede „Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos aprašas“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f44986504ed411e49cf986e1802f1de9/VPkqsoTNtU

Informacija apie DMS: bendrieji dokumentai, mokymo medžiaga, kaip prisijungti prie DMS, kaip pateikti paraišką,  viešinama svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/DMS

Informuojame, kad rugpjūčio 27 d. – rugsėjo 10 d. planuojami SFMIS2014 atnaujinimo ir plėtros darbai, todėl šiomis dienomis galimi laikini sistemų sutrikimai. Prašome paraiškų teikimą planuoti atsižvelgiant į situaciją, pasilikti laiko sklandžiam duomenų įkėlimui, jeigu nepavyks pateikti, susisiekti su Europos socialinio fondo agentūros konsultuojančiais asmenimis, kurie nurodyti žemiau ir aptarti nesklandumus bei kitas (esant poreikiui ir pagrįstai priežasčiai) pateikimo galimybes. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškų teikimo termino pratęsimas nėra planuojamas ir paraiškos turi būti pateiktos iki termino paskutinės dienos ir valandos.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Janina Bendinskienė, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė, Janina.Bendinskiene@esf.lt,  tel. 8 659 60 436

Justas Martinaitis, Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovas, Justas.Martinaitis@esf.lt, tel. 8 659 82 031

 

Mokymai gali būti numatyti tik tikslinei grupei. Tikslinės grupės apibrėžimas siaurina švietimo įstaigų darbuotojų sąvoką tik iki pedagogų.

LR švietimo įstatyme pedagogas apibrėžiamas kaip „asmuo, įgijęs aukštąjį (aukštesnįjį, įgytą iki 2009 metų, arba specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją“. Pedagogo kvalifikaciją plačiau paaiškina Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo (2014-08-09 ŠMM įsakymas Nr. V-774) II skyrius. Jame nurodyta, kad specialiųjų ugdymo šakų pedagogai (įskaitant logopedus) taip pat patenka į pedagogo sąvoką. Mokytojo padėjėjai bei kiti mokyklos darbuotojai, jei jie neturi aukštojo išsilavinimo ir (arba) neatitinka kitų Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo punktų, nėra laikomi pedagogais ir į tikslinę grupę nepatenka.

Atsakymo data 2020-08-07

Ne, jie nepatenka į tikslinę grupę. Tikslinė grupė yra:

  • mokiniai,
  • vaikai, negaunantys institucinio ugdymo,
  • tėvai (globėjai, rūpintojai),
  • pedagogai.

Atsakymo data 2020-08-07

Ne, tai būtų laikoma tik pavėžėjimo paslauga.

Atsakymo data 2020-08-07

Mobilios paslaugos Apraše suprantamos kaip švietimo, kultūros, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paslaugų gavėjui jo gyvenamojoje vietoje ar kitoje jam lengvai prieinamoje patogioje vietoje, ne paslaugų teikėjo patalpose. Iš šios sąvokos išplaukia paaiškinimas, kad, jei numatote teikti mobilias paslaugas, jas reikia teikti arba jų gavėjo namuose arba visai šalia jų (pvz., kaimo bendruomenės namai). Seniūnijos patalpose teikiamos paslaugos būtų laikomos mobiliomis tik tuo atveju, jei paslauga yra „atvežama“ į tas patalpas (įprastomis sąlygomis ten neteikiama) ir tik tiems gavėjams, kuriems seniūnijos patalpos yra lengvai ir greitai prieinamos (aplink gyvenantiems asmenims).

Atsakymo data 2020-08-07

 Kadangi Aprašo veiklos orientuotos į švietimo sritį ir sprendžia švietimo srities problemas, viena iš dviejų privalomų sričių turėtų būti švietimo pagalbos paslaugos.

Atsakymo data 2020-08-07

Specialieji ugdymosi poreikiai suprantami taip, kaip tai apibrėžta LR švietimo įstatymo 2 straipsnio 26 punkte. Vaikų specialieji poreikiai turėtų būti aptarti savivaldybės laisvos formos pažymoje, pateikiamoje pagal Aprašo 40.4 punktą. Įtraukdama vaikus į šią pažymą, savivaldybė turi turėti tam pagrindą, kad reikalui esant galėtų paaiškinti (pagrįsti) tikslinės grupės atitiktį.

Atsakymo data 2020-08-07

Ne, nebūtinai. Mokykla kaip partnerė privalo būti įtraukta tik tuo atveju, jei pati patirs išlaidas (vykdys projekto veiklas ar jų dalį, arba jei joje bus įdarbinamas darbuotojas, kuriam atlyginimą mokės pati mokykla).

Atsakymo data 2020-08-07

Apraše nėra apibrėžta, kad partneriai gali teikti tik vienos srities paslaugas, todėl nėra apribojimų partnerių skaičiui. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad vertinant 2 naudos ir kokybės vertinimo kriterijų partneriai, teikiantys kelių rūšių paslaugas, skaičiuojami tik vieną kartą.

Atsakymo data 2020-08-07

Paslaugų teikėjai gali teikti paslaugas mokyklose, apribojimų nėra.

Atsakymo data 2020-08-07

Atkreipiame dėmesį, kad Apraše vartojama sąvoka yra „mobilios paslaugos“, o ne „mobili grupė“, todėl rekomenduojame šias sąvokas atskirti. Apraše įvardintoje mobilių paslaugų sąvokoje nėra prievolės skirtingas paslaugas teikti vienu metu .

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad projekto veikla yra „mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas", todėl socialinės bei sveikatos apsaugos sričių specialistų teikiamos paslaugos turi būti susijusios su pagalba mokiniui švietimo srityje.  

Atsakymo data 2020-08-07

Remiama veikla - mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas. Tačiau tinkamos tikslinės grupės yra mokiniai; vaikai, negaunantys institucinio ugdymo, tėvai (globėjai, rūpintojai), pedagogai. Taigi į paraiškoje suplanuotas veiklas galima įtraukti visus vaikus, tačiau tos veiklos turi atitikti Apraše nustatytą remiamą veiklą. Jei mokyklos mastu yra įgyvendinama programa, kuri padeda didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtrauktį, joje gali dalyvauti visi mokiniai. Tačiau visais atvejais šios paslaugos turėtų būti numatytos Koordinuotai teikiamų paslaugų plane.

Atsakymo data 2020-08-07

 Apraše remiama veikla – mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, įtraukties į švietimo sistemą didinimas, o tinkama projekto tikslinė grupė yra ir mokiniai (vaikai, kurie gauna institucinį mokymą) ir vaikai, negaunantys institucinio ugdymo.

Atsakymo data 2020-08-07

Apraše tokio tipo išlaidoms apribojimai neįvardinti, tačiau paraiškoje transporto priemonės įsigijimo numatyti nerekomenduojame, nes šio tipo išlaidos turi būti skirtos tiesiogiai projekto veikloms vykdyti bei švietimo pagalbai teikti.

Remiantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių  421.7 p. ir 421.8 p., kurie kalba apie išlaidų būtinumą ir efektyvumą, paraiškos vertinimo metu būtų prašoma pagrįsti tikslinės transporto priemonės poreikį vykdomoms veikloms. Tęstinumo prievolė Apraše nenumatyta – tai reiškia, kad visas projekte įsigyjamas turtas turėtų pasitarnauti projekto veiklų vykdymui, o ne kaip investicija (darbui po projekto). Apraše nurodyta projekto trukmė – 24 mėnesiai (2 metai). Tikėtina, kad veikla, kurioje naudosite automobilį, truks dar trumpiau. Pagal galiojančius teisės aktus, viešajame sektoriuje nusidėvėjimo normatyvai transporto priemonėms (atsižvelgiant į tipą) svyruoja nuo 3 iki 10 metų. Tai reiškia, kad projekto metu automobilis nesusidėvės, todėl kompensuojant visą automobilio kainą lėšos nebūtų panaudojamos efektyviai. Paraiškoje, esant pagrįstam poreikiui, rekomenduojame:

a)                        įtraukti tik automobilio nusidėvėjimo išlaidas (kurios viešajam sektoriui gali būti tinkamos tik kaip nuosavas įnašas ir negali viršyti jo sumos);

b)                        automobilį išsinuomoti veiklų vykdymo laikotarpiui.

Atsakymo data 2020-08-07

Taip, plane turi būti pateikta visų trijų sričių paslaugų ir poreikio analizė, nes ja grindžiama nesamų ar nepakankamų paslaugų plėtra.

Atsakymo data 2020-08-07

Rekomenduojama tvirtinti administracijos direktoriaus įsakymu.

Atsakymo data 2020-08-07

Plano struktūrą suponuoja apsisprendimas, kokio lygmens tai bus planas. Jei tai savivaldybės strateginio plano dalis - tuomet taikomi Strateginio planavimo metodikos reikalavimai, jei metinis veiklos planas, tuomet struktūra turėtų būti kaip metinio savivaldybės plano. Realiausia, kad tai būtų metinio plano statusą, struktūrą turintis ir su biudžeto planavimu susietas planas. Toks planas gali būti ir trimetis, bet vis tiek kasmet peržiūrimas ir tvirtinamas. Plane turi būti pateikta visų trijų sričių – švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros – paslaugų poreikio analizė, nes ja grindžiama nesamų ar nepakankamų paslaugų plėtra. Turi būti įvardintos paslaugos, kurios visisškai tenkina savivaldybės gyventojų poreikius ir nepakankamai teikiamos (trūkstamos) ar iš viso neteikiamos, bet reikalingos paslaugos. Plane turi būti numatytos priemonės gerinti koordinuotai teikiamų paslaugų prieinamumą ir plėtrą (jų gali būti daugiau, nei numatoma įgyvendinti projekto metu). Priemonės turi būti susietos su preliminariais finansiniais ištekliais, numatyti stebėsenos rodikliai atsižvelgiant į konkrečios savivaldybės planus ir situaciją. KTPPP turi derėti su kitais savivaldybėje patvirtintais galiojančiais planais.

Atsakymo data 2020-08-07

Nepakankama apimtimi teikiamas paslaugas laikome tam tikra apimtimi trūkstamomis paslaugomis. Tokios paslaugos yra tinkamos finansuoti projekto lėšomis, tačiau tik tiek, kiek yra išplečiamas paslaugos teikimas savivaldybės teritorijoje, pvz., paslaugų teikimas naujiems paslaugų gavėjams (didinamas paslaugų gavėjų skaičius), geografinis paslaugos teikimo išplėtimas teritorijoje. Visais atvejais šios paslaugos turėtų būti numatytos Koordinuotai teikiamų paslaugų plane.

Atsakymo data 2020-08-07