BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Inomokymai

Nr. 09.4.3-ESFA-K-840-01

Atnaujinimo data: 2017-01-19
Paskelbimo data
2016-10-11 09:00
Atnaujinimo data
2017-01-19
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2016-12-23 13:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
100 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
482 700,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Padidinti įmonių, vykdančių mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (toliau – MTEPI) veiklą, darbuotojų (toliau – įmonių darbuotojai) gebėjimus dirbti su naujomis technologijomis ir taip sudaryti galimybes įgyti reikiamų įgūdžių užsienio MTEPI centruose.

Finansuojamos veiklos

  • Užimtumas ir socialinė sanglauda

Remiamos veiklos

Įmonių darbuotojų mokymas ir technologinių įgūdžių tobulinimas užsienio MTEPI centruose ir (arba) užsienio įmonėse, vykdančiose MTEPI veiklas.

Galimi pareiškėjai

Įmonės, vykdančios MTEPI veiklas ir atitinkančios priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-840 „Inomokymai“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 17.2 ir 17.3 papunkčiuose nurodytus specialiuosius projektų atrankos kriterijus.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 54 punkte nurodyti priedai gali būti pateikti Agentūrai vienu iš šių būdų: kaip pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant elektroninę užpildytos paraiškos formos versiją „PDF“ formatu ir paraiškos priedus, įrašytus į elektroninę laikmeną) arba elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu.

 

Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

Siunčiant registruota pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2016 m. gruodžio 23 d. 24:00.

Jei paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Agentūrą iki 2016 m. gruodžio 23 d. 13:00.

Jei paraiška teikiama kaip elektroninis dokumentas, pareiškėjas turi užpildyti paraišką ir pateikti ją elektroniniu paštu info@esfa.lt iki 2016 m. gruodžio 23 d. 13:00.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2016-10-17

Priemonės "Inomokymai" Projektų finansavimo sąlygų aprašo Priedas Nr. 4

DOCX (13 KB)
Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

2016-10-10

Iš dalies užpildyta priemonės "Inomokymai" paraiškos forma

PDF (3.1 MB)
Dokumento kategorija Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

Kontaktai

Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius.

 

Kontaktiniai asmenys:

Loreta Raugalaitė, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, loreta.raugalaite@esf.lt, 8 5 241 3173.

Ania Artisiuk, Projektų valdymo skyriaus II projektų vadovė, ania.artisiuk@esf.lt, 8 5 250 0261.

Daiva Jakubauskienė, Projektų valdymo skyriaus II vyr. projektų vadovė, daiva.jakubauskiene@esf.lt, 8 5 250 0222.

Aprašo 35 punkte nurodoma didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma
(100.000,00 Eur), kuri apima tik Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas. Atsižvelgiant į tai, vidutiniškai vienam asmeniui galima skirti 14.481,00 Eur suma taip pat nurodoma be nuosavo įnašo, t. y. minėtą sumą sudaro tik Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Atsakymo data 2016-11-23

Pagal Aprašo 31 punktą finansuojamų projektų veiklų pradžia laikoma pirmojo teisiškai privalomo įsipareigojimo – susitarimo su užsienio MTEPI centru (-ais) ir (arba) užsienio įmone (-ėmis), vykdančia MTEPI veiklą, pasirašymo diena. Atkreipiame dėmesį, kad projekto veiklų įgyvendinimo pradžia yra ir projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpio pradžia.

Atsakymo data 2016-11-23

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, įmonė yra juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymas nenustato, kokios teisinės formos turi būti subjektas, kad būtų laikomas įmone. Atsižvelgiant į tai, mokslo ir studijų institucijos galėtų būti pareiškėjai, jei pagrįstų, kad atitinka Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme pateikiamą įmonės sąvoką, ir Aprašo reikalavimus.

Atsakymo data 2016-11-23

MTEPI veikla – kaip apibrėžta Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“, Frascati vadove („Standartinė praktika, siūloma mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistiniams tyrimams“, Frascati vadovas, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, 2015), Oslo vadove (Duomenų apie inovacijas rinkimo ir jų aiškinimo gairės, 3-ias leidimas, 2005 m.).

Išsamią informaciją galite rasti čia.

Atsakymo data 2016-11-14

Įmonės, vykdančios MTEPI veiklas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu įmonė – juridinis asmuo, vykdantis ūkinę komercinę veiklą. Didelė įmonė – juridinis asmuo, neatitinkantis labai mažos, mažos arba vidutinės įmonės apibrėžimo, nustatyto Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Atsakymo data 2016-11-14