BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Kompetencijos LT

Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-01

Atnaujinimo data: 2018-01-30
Paskelbimo data
2016-08-30 09:00
Atnaujinimo data
2018-01-30
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2016-12-01 16:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
360 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
4 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Užtikrinti nuolatinį darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, sudarant galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės specialiuosius mokymus.

Finansuojamos veiklos

  • Verslas

Remiamos veiklos

Specialiųjų mokymų, skirtų sektorinių kompetencijų ugdymui, įmonėms teikimas.

Galimi pareiškėjai

Verslo asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir klasterio koordinatorius, atitinkantys priemonės Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 20.2 papunktyje nurodytą specialųjį projektų atrankos kriterijų.

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Užpildyta paraiškos forma ir priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 60 punkte nurodyti priedai turi būti pateikti Europos socialinio fondo agentūrai (toliau – Agentūra) raštu.
Paraiška ir jos elektroninė versija (jei teikiama popierinė paraiška) pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC formatu (ADOC-V1.0 specifikaciją atitinkantis elektroninis dokumentas) Agentūrai turi būti pateikti vienu iš šių nurodytų būdų:

  • asmeniškai pristatyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens;
  • pristatyta pašto kurjerio;
  • atsiųsta registruotu paštu;
  • pateikta kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

Siunčiant registruotu laišku ar naudojantis pašto kurjerio paslaugomis, paraiškos pateikimo data Agentūrai bus laikoma paraiškos pateikimo paštui ar kurjeriui data, kuri negali būti vėlesnė kaip 2016 m. gruodžio 1 d.

Kita informacija

Vadovaujantis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, (toliau – Taisyklės) pareiškėjai, teikdami paraiškas ir su jomis susijusią informaciją, ir projektų vykdytojai projektų įgyvendinimo metu ir poprojektiniu laikotarpiu privalo naudotis Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetaine (toliau – DMS), išskyrus Taisyklėse nustatytas išimtis. DMS naudojimosi tvarka nustatyta Duomenų teikimo per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę tvarkos apraše (Taisyklių 1 priedas).

 Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas įgyvendinančiajai institucijai ir įgyvendinančioji institucija pareiškėjui ar projekto vykdytojui teikia raštu.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2016-09-12

Redakcijos

3

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma

XLSX (376.2 KB)
Dokumento kategorija Formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

2016-08-29

Iš dalies užpildyta priemonės „Kompetencijos LT“ paraiškos forma

PDF (3.1 MB)
Dokumento kategorija Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Europos socialinio fondo agentūra

2014-09-26

Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį (-ius)

XLSX (248.3 KB)
Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16, 01109 Vilnius, info@esf.lt
Projektų valdymo skyriaus III projektų vadovė Rima Sakalauskienė, tel. 8 659 80 262, el. p. rima.sakalauskiene@esf.lt
Projektų valdymo skyriaus III vyr. projektų vadovė Laura Batulevičiūtė, tel. 8 659 80 263, el. p. laura.batuleviciute@esf.lt

Mokymai gali vykti ir šeštadieniais, tačiau atkreipiame dėmesį, kad dalyvių darbo užmokesčio išlaidos tinkamos tik tuo atveju, jei mokymai vyksta darbo metu. 

Atsakymo data 2016-10-14

Atsižvelgiant į tai, kad partnerių darbuotojai projekte gali būti tik, kaip tikslinė grupė, o projekto vykdymas ir administravimas yra priskirtas pareiškėjui, pirkimus gali vykdyti tik pareiškėjas.  

Atsakymo data 2016-10-14

Atsižvelgiant Aprašo 4.1 p. Kompetencijų ugdymo iniciatyva – kvalifikacijos kėlimo renginys, trunkantis ne mažiau kaip 8 akademines valandas, kurio metu kompetenciją įgijo ne mažiau kaip 10 asmenų.

Pavyzdžiui, jeigu buvo organizuoti mokymai viena tema, bet skirtingoms grupėms, t.y. skirtingi asmenys įgijo tą pačią kvalifikaciją skirtingu metu ir abu renginiai užtruko ne mažiau kaip 8 akademines valandas ir apmokyti ne mažiau kaip 10 asmenų, tokie renginiai bus įskaityti kaip atskiros iniciatyvos.

Tęstiniai mokymai tai pačiai grupei bus laikomi viena iniciatyva.  

Atsakymo data 2016-10-14

Projekte numatyta tikslinė grupė, projekto partnerių – privačių juridinių asmenų – darbuotojai (įdarbinti pagal darbo sutartis). Dirbantys pagal individualios veiklos pažymėjimą kaip partneris projekte dalyvauti negali.

Atsakymo data 2016-10-14

Pareiškėjo darbuotojai negali dalyvauti mokymuose. Pareiškėjui priskiriamos projekto vykdymo ir administravimo funkcijos.

Atsakymo data 2016-10-14

Projekte kiekvienas atskiras juridinis asmuo (atskira įmonė) skaičiuojamas kaip atskiras partneris. Jeigu viename projekte dalyvauja trys susijusios įmonės, tuomet jos skaičiuojamos kaip trys partneriai. 

Atsakymo data 2016-10-14

Apribojimų projekto partneriams dalyvauti keliuose projektuose Apraše nėra numatyta. Svarbu, kad mokomas darbuotojas nedalyvautų tokiuose pačiuose mokymuose kelis kartus. 

Atsakymo data 2016-10-14

Taip, tokios įmonės gali dalyvauti projekte, tačiau jų dydis vertinamas pagal LR smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 11 p.

Atsakymo data 2016-10-14

Valstybės ar savivaldybės, jų institucijų arba kitų asmenų, nesiekiančių naudos sau, įsteigti juridiniai asmenys, kurių tikslas – tenkinti viešuosius interesus (valstybės ir savivaldybės įmonės, valstybės ir savivaldybės įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės ir t. t.). yra viešieji juridiniai asmenys ir pareiškėjais būti negali. 

Atsakymo data 2016-10-14