BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Komunikacija apie ES investicijas

Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2017-07-11 09:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2017-09-22 15:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
30 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
600 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas – prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir Komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo.

Finansuojamos veiklos

  • Techninė parama

Remiamos veiklos

Remiamos šios informavimo ir komunikacijos veiklos, kurios skatins gyventojus domėtis ES investicijomis skatinamais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, iš ES struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui bei šaliai, taip pat sudarys prielaidas didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, skatins gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi:

1. renginio (-ių) organizavimas;

2. vaizdo klipo (-ų) ar video filmuko (-ų) (trumpų filmuotų, turinčių siužetą kūrinėlių), laidos (-ų), kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, siužeto (-ų) (priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių visumos, epizodų sekos) kūrimas ir platinimas internete, socialiniuose tinkluose, viešuosiuose ekranuose (ne televizijoje);

3. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) (operatyvios informacijos apie dienos įvykius, kurių stebėtojas arba dalyvis yra pats autorius) kūrimas ir transliavimas radijuje;

4. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) kūrimas ir transliavimas televizijoje.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai.

Išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas.

Galimi pareiškėjai

  • Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Dėmesio!  Koreguojama priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Kvietimo teikti  paraiškas informacija - keičiasi dokumentų  teikimo būdas.  Dėl techninių kliūčių per  DMS  paraiškų  teikimas  negalimas.  Paraiška gali būti  teikiama tik raštu  arba  kaip elektroninis  dokumentas. Detalesni reikalavimai čia.

Susiję dokumentai

Kontaktai

Viktorija Leskauskienė, VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros Struktūrinės paramos projektų I departamento Techninės pararamos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė,  v.leskauskiene@cpva.lt, tel.: 8 5 219 15 93

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuoti projektai nebūtų vertinami kaip į projektai, susiję su ES investicijomis.

Europos Komisijos, Europos Sąjungos struktūrinės paramos ankstesnio finansinio laikotarpio projektai būtų vertinami kaip susiję su ES investicijomis.

Atsakymo data 2017-08-21

Reikalavimai pareiškėjams ir/ar partneriams yra numatyti Aprašo II skyriuje. Aprašo 12 p. numatyta, kad  pirmame kvietime tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Tad jei paraišką pateiks Lietuvos muziejų asociacija, ji bus tinkamas pareiškėjas.

Patirtis įgyvendinant ES projektus bus vertinama pagal  prioritetinį projektų atrankos kriterijų 5. „Pareiškėjo ir (arba) partnerio patirtis vykdant projektus, susijusius su ES investicijomis“, pagal kurį bus vertinama, kiek pareiškėjas ir (arba) partneris (-iai) įgyvendino projektų, susijusių su ES investicijomis (buvo projekto vykdytojai arba partneriai).  Patirtis  grindžiama įgyvendintų projektų  skaičiumi, t.y. baigtų, o ne planuojamų arba   įgyvendinamų. Šiam kriterijui minimalus privalomas surinkti balų skaičius nenumatytas, todėl pareiškėjas neturintis įgyvendintų projektų, susijusių su ES investicijomis, įgyvendinimo patirties būtų tinkamas pateikti paraišką, tačiau  balų negautų. Atkreipiame dėmesį, kad patirtis įgyvendinant projektą, finansuotą iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų nebūtų vertinama kaip patirtis įgyvendinat projektus, susijusius su ES investicijomis.

Atsakymo data 2017-08-21

Gali, jei bus pateiktas jų dalyvavimo aktualumo ir atitikimo renginio tikslams pagrindimas.

 

Atsakymo data 2017-08-09

Vertinant 3 prioritetinio projektų atrankos kriterijaus 3.2 aspektą bus įvertinta, kiek kartų įvairiomis informavimo priemonėmis bus pasiekta ta pati auditorija. Pavyzdžiui, planuojamas renginys A miestelio bendruomenėje, tokiu atveju laikoma, kad auditorija bus pasiekta 1 kartą. Papildomai transliuojant reportažą regioniniame radijuje (taip pat ir A miesteliui), laikoma, kad auditorija bus pasiekta 2 kartus. Papildomai surengus 3 skirtingus renginius A miestelio bendruomenei, bus laikoma, kad auditorija pasiekta iš viso 5 kartus. Kitaip bus skaičiuojama suorganizavus 3 vienodus renginius skirtingoms auditorijoms (A, B ir C miestelių bendruomenėms), bus laikoma, kad auditorija bus pasiekta iš viso 1 kartą.

Atsakymo data 2017-08-09

Pagal  aprašo 8  p. priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ tikslas yra prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių, taip pat prie Komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių, kurias galite rasti Komunikacijos strategijos prieduose, įgyvendinimo.

Komunikacijos strategija ir jos priedai patalpinti adresu: http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/2014-2020-m-es-fondu-investiciju-komunikacijos-strategija.

Atsakymo data 2017-08-09

Svarbiausias kriterijus, nusakantis ar įgyvendinamas projektas apima visas savivaldybes ir įgyvendinamas nacionaliniu mastu ar skirtas vienai ar daugiau savivaldybių, yra tikslinė grupė, kuriai skirtas projektas, kuri gali būti lokali (projektas skirtas vienai ar daugiau savivaldybių) arba apimanti visos Lietuvos teritoriją (projektas įgyvendinamas nacionaliniu mastu). Projekto veiklos turi  turėti  pagrįstą  sąsają su  tiksline grupe ir projekto  tikslais. Atkreipiame dėmesį, kad lokalaus  turinio reportažo transliavimas nacionalinėje  televizijoje pats savaime neužtikrina projekto nacionalinio  pobūdžio.

Atsakymo data 2017-08-09

Projekto vykdytojas veikdamas vienoje savivaldybėje gali vykdyti projekto veiklas kitoje savivaldybėje, jei projektas atitinka Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 18.2 punkto kriterijų bei kitus 18 punkte numatytus kriterijus.

Atsakymo data 2017-08-09

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ Paraiškos finansuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą  (toliau – Paraiška ) 4.2 punkte numatyta, kad Paraiškoje laukelis „Visos savivaldybės“ žymimas kai didžioji projekto lėšų dalis tenka bendrai visoms Lietuvos Respublikos savivaldybėms ir sukurtais rezultatais galės pasinaudoti visi Lietuvos gyventojai.

Organizuojant renginį, sudarantį didžiąją dalį projekto lėšų, skirtą visoms savivaldybėms, projektas būtų laikomas įgyvendinamu nacionaliniu mastu ir Paraiškos 4.2 punkte žymima „Visos savivaldybės“.

Atsakymo data 2017-08-09

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų apraše ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 d., Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

Todėl pagal šią priemonę profesinė sąjunga nėra laikoma tinkamu pareiškėju ar partneriu.

Atsakymo data 2017-07-27

Paraiškoje pateikiant informaciją  5.1 p. siūlome aprašymą išdėstyti struktūriškai pagal žemiau nurodytas projekto aprašymo dalis:

  • Projekto problema ir projekto poreikis

  • Problemos sprendimo būdas

  • Siekiami rezultatai

  • Tikslinės grupės ir jų poreikiai

  • Projekto nauda

Visą detalesnę informaciją apie planuojamas vykdyti veiklas, pasirinktus sprendimus ir siektinus fizinius rodiklius pateikite paraiškos 6 dalyje „Projekto loginis pagrindimas“.

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 49 p., apibrėžiančiame dokumentus, kurie turi būti pateikti kartu su paraiška, nenumatyta dokumentų, papildančių projekto aprašymą.

 

Atsakymo data 2017-07-26

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 18.1 p. numatyta, kad projektu, kurį įgyvendinant numatoma vykdyti remiamas veiklas, turi būti prisidedama prie Komunikacijos strategijos įgyvendinimo ir siekiama bent vieno iš šių prioritetinės komunikacijos krypties „Lietuva, kurią kuriame ES investicijomis“ tikslų:

1. skatinti gyventojus domėtis įgyvendinamais ES investicijų projektais, jų teikiama nauda regionui ar šaliai (kvietimas veikti);

2. formuoti nuostatą, kad ES investicijos padeda siekti teigiamų socialinių ir ekonominių pokyčių tam tikrose srityse ir prisideda prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo (nuostatų keitimas);

3. skatinti gyventojus jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi (nuostatų keitimas).

Todėl projektu siekiant aukščiau nurodyto/-ų tikslo/-ų informacija, teikiama tiek apie iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos gautą naudą, tiek ir apie galimybes pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrine parama būtų tinkama.

Atsakymo data 2017-07-26

Įstaigos, kurių įstatuose nurodyta renginių organizavimo veikla ar, kad įstaiga gali užsiimti kita LR įstatymams neprieštaraujančia veikla, galėtų būti tinkami pareiškėjai ir/ar partneriai, jei atitinka aprašo 12 punkto nustatytus reikalavimus. Tačiau vertinant, ar projektas atitinka aprašo 18 punkte nustatytus reikalavimus, taip pat bus vertinama ir kaip projektas atitinka pareiškėjo ir partnerio veiklos sritį ir veiklos tikslus.

Atsakymo data 2017-07-21

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 12 punkte ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai ir partneriai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas). Taip pat aprašo 16 punkte nurodyta, kad partneriui yra keliami tie patys reikalavimai, kaip ir pareiškėjui. Todėl uždaroji akcinė bendrovė pagal šią priemonę yra netinkamas pareiškėjas ar partneris.

Atsakymo data 2017-07-21

Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų apraše ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo 2 straipsnio 1 d., Nevyriausybinė organizacija – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas nėra politinės valdžios siekimas arba vien tik religijos tikslų įgyvendinimas. Valstybė ar savivaldybė, juridinis asmuo, kurio visuotiniame dalyvių susirinkime valstybė ar savivaldybė turi daugiau kaip 1/3 balsų, negali turėti daugiau kaip 1/3 balsų nevyriausybinės organizacijos visuotiniame dalyvių susirinkime. Prie nevyriausybinių organizacijų nepriskiriamos: 1) politinės partijos; 2) profesinės sąjungos bei darbdavių organizacijos ir jų susivienijimai; 3) įstatymų nustatyta tvarka steigiamos organizacijos, kuriose narystė yra privaloma tam tikros profesijos atstovams; 4) susivienijimai, kurių daugiau kaip 1/3 dalyvių yra privatūs juridiniai asmenys; 5) sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos; 6) šeimynos.

Todėl pagal šią priemonę viešoji įstaiga, kurios steigėjai ir dalininkai yra savivaldybės, tinkamu pareiškėju galėtų būti tik tuo atveju, jei visuotiniame dalyvių susirinkime savivaldybės turi ne daugiau kaip 1/3 balsų.

Atsakymo data 2017-07-19

Įgyvendinant 12.0.1-CPVA-K-204 priemonės „Komunikacija apie ES investicijas“ projektą, gali būti vykdoma viena, kelios ar visos priemonės projektų finansavimo sąlygų aprašo 9 punkte nurodytos remiamos veiklos.

Atsakymo data 2017-07-14

„Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo 40 p. numatyta, kad taikant fiksuotąją sumą visa paslauga (remiama veikla) negali būti įsigyjama vykdant pirkimą. Tai reiškia, kad pareiškėjas planuojamą projektą turi įgyvendinti pats, naudodamas savo pajėgumus, ypač turinio, idėjos suformavimo klausimais, renginio koncepcijos nustatymo, organizavimo klausimais ir pan. Veiklos, kurios bus įsigyjamos vykdant pirkimą, turi tik papildyti arba iš dalies padėti įgyvendinti sugalvotą sprendimą.

Konkretus procentas, kokia dalis veiklų gali būti įsigyjama vykdant pirkimą nėra nustatoma.  Paraiškos 7 dalyje „Projekto biudžetas“ pagrindžiant išlaidas, būtina  aprašyti ir nurodyti, kurios  veiklos bus perkamos, kurios ne ir kokios toms veikloms planuojamos išlaidos“.

Atsakymo data 2017-07-13

„Priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ projektų finansavimo sąlygų apraše ir  kvietime teikti paraiškas nustatyta, kad tinkami pareiškėjai yra nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, prekybos, pramonės ir amatų rūmai (išskyrus „Europe Direct“ informacijos centrus priimančias institucijas). Todėl asociacija taip pat galėtų būti tinkamas pareiškėjas teikiant paraišką pagal šį kvietimą.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad Kaimo plėtros programa, finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, nepatenka į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos (toliau - Veiksmų Programa) apimtį. Todėl projektas, kuriuo būtų viešinama Kaimo plėtros programos parama, neatitiktų priemonės Nr. 12.0.1-CPVA-K-204 „Komunikacija apie ES investicijas“ tikslo  (aprašo  8 punktas), nes neprisidėtų prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių, taip pat  neatitiktų ir remiamų veiklų specialaus  atrankos  kriterijaus nurodyto aprašo 18.1. punkte, nes neprisidėtų prie 2014–2020 m.ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje numatytų prioritetinių komunikacijos krypčių, kurios  susietos  su konkrečiais Veiksmų programos  prioritetais, įgyvendinimo, ir toks projektas nebūtų tinkamas finansuoti“.

Atsakymo data 2017-07-13