BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Finansavimas

Komunikacija apie ES investicijas

Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-02

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2020-08-17 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-09-25 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
30 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
594 975,21 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Priemonės tikslas - prisidėti prie Veiksmų programoje numatytų socialinių ir ekonominių pokyčių ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinių komunikacijos krypčių įgyvendinimo.

Remiamų veiklų tikslas – laiku suteikti aktualią informaciją gyventojams apie ES investicijų teikiamas galimybes, skatinamus socialinius ir ekonominius pokyčius konkrečiose finansavimo srityse ir siekti 2014–2020 m. ES fondų investicijų komunikacijos strategijoje išskirtų prioritetinėms ES investicijų komunikacijos kryptims (aktyvi Lietuva, pažangi Lietuva, versli Lietuva, kvalifikuota Lietuva, auganti Lietuva, tolydi Lietuva, sveika Lietuva, tvari Lietuva, kurianti Lietuva, efektyvi Lietuva) priskiriamo gyventojų nuostatų ir (ar) elgesio pokyčių.

Finansuojamos veiklos

  • Techninė parama

Remiamos veiklos

Remiamos informavimo ir komunikacijos veiklos (toliau – remiamos veiklos), kuriomis Lietuvos gyventojai skatinami domėtis ES investicijomis ir dėl jų vykstančiais socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, projektų įgyvendinimu, jų rezultatais ir teikiama nauda regionui ir šaliai, taip pat sudaromos prielaidos didesniam pasitikėjimui ES struktūrinių fondų administravimo sistemos efektyvumu ir skaidrumu, gyventojai skatinami jaustis aktyvios Europos bendruomenės dalimi.

Remiamos veiklos:

1. renginio (-ių), kurio (-ių) kiekvieno dalyvių skaičius ne mažesnis kaip 50, organizavimas ir įgyvendinimas. Jei projekto įgyvendinimo metu numatoma vykdyti tik šią veiklą – suorganizuoti ir įgyvendinti renginį (-ius), projekto rezultatų sklaida turi pasiekti ne mažiau kaip 200 dalyvių (dalyviais laikomi asmenys, fiziškai dalyvavę renginyje, prisijungę skaitmeninėmis priemonėmis ir stebėję transliaciją tiesiogiai ar peržiūrėję įrašą);

2. vaizdo klipo (-ų) ar filmuko (-ų) (trumpų filmuotų, turinčių siužetą kūrinėlių), laidos (-ų), kaip suprantama pagal Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymą, siužeto (-ų) (priežasčių ir pasekmių ryšiais susietų įvykių visumos, epizodų sekos) sukūrimas ir platinimas internete, socialiniuose tinkluose, viešuosiuose ekranuose (ne televizijoje);

3. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų) (operatyvios informacijos apie įvykius, kurių stebėtojas arba dalyvis yra pats autorius) sukūrimas ir transliavimas radijuje;

4. laidos (-ų), siužeto (-ų), reportažo (-ų), skirto transliuoti televizijoje, sukūrimas. Šios remiamos veiklos vykdymo išlaidos gali būti pripažintos tinkamomis finansuoti tik pateikus įrodymą apie transliavimo faktą.

Galimi pareiškėjai

Nevyriausybinės organizacijos (kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymą), „Europe Direct“ informacijos centrus priimančios institucijos, asociacijos (kaip jos suprantamos pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą), prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Galimi pareiškėjai

  • Nevyriausybinės organizacijos

Atrankos būdas

Konkursas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiška ir jos priedai teikiami per iš ES fondų lėšų bendrai  finasuojamų projektų duomenų mainų svetainę  (toliau  – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

Jei laikinai bus neužtikrinamos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, CPVA paraiškų pateikimo terminą pratęs 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudarys galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbs svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 25 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos atmetamos.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2020-09-11

5 priedas. Projekto atitikčiai specialiesiems kriterijams įvertinti reikalinga informacija

PDF (176.3 KB)
Dokumento kategorija Formos
Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-17
2020-08-14

Priedas 1. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

PDF (443 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-14

Priedas 3. Paraiška, pildymo instrukcija

PDF (499.8 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-14

Priedas 4. Dotacijos sutartis

PDF (367.9 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-14

Atmintinė pareiškėjams

PDF (1.2 MB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-14

Komunikacijos strategija ir priedai

DOCX (11.4 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-11

Aprašo pakeitimas 2020-08-11 (Finansų ministerijos įsakymas Nr. 1K-278)

PDF (128.1 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-11

2 priedas. Naudos ir kokybės vertinimo lentelė.

PDF (244 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-11

Paraiškos forma (204)

PDF (3.3 MB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-11

Paraiškos teikimas per DMS

PDF (2.1 MB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-11

Partnerio deklaracija (204)

DOCX (56.6 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-08-11

Prisijungimas prie DMS

PDF (1.9 MB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2019-05-16

Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties 2019-05-16

DOC (756 KB)

Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

Kontaktai

Almira Gelažauskienė, Struktūrinių ir investicijų fondų programos Techninės paramos projektų skyriaus vyresnioji projektų vadovė, a.gelazauskiene@cpva.lt, tel.: 8 5 251 2729

PFSA 20.2 p. nurodyta, kad:
- projektas atitinka pareiškėjo veiklos sritį ir veiklos tikslus, t.y. projekte suplanuotos veiklos turi būti susiję su pareiškėjo veiklos sritimi ir veiklos tikslais. Atitiktis bus tikrinama pareiškėjui pateikus įstatus arba jiems prilygintą dokumentą.
- pareiškėjas per laikotarpį nuo pareiškėjo įregistravimo dienos turi būti vykdęs ar dalyvavęs vykdant bent vieną veiklą, susijusią su ES investicijų komunikacijos kryptimi, pagal kurią teikiama paraiška. Jei paraiška teikiama pagal kelias ES investicijų komunikacijos kryptis, pateikiamas kiekvienos ES investicijų komunikacijos krypties įrodymas apie veiklų vykdymą ar dalyvavimą jas vykdant. Vertinimas atliekamas pagal Aprašo 5 priedo 2 punkte pateiktą informaciją, kuriame nurodyta, kad veikla suprantama kaip organizuotas veikimas konkrečioje srityje, vykdant pagrindines organizacijos funkcijas bei siekiant jos užsibrėžtų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.

 

Pavyzdys:
Projektu numatoma vykdyti informavimo veiklas sveikos gyvensenos tema.
Kad pareiškėjas atitiktų 20.2 p. reikalavimus:
- pareiškėjo veiklos sritis turėtų būti susijusi su informavimu, konsultavimu, renginių organizavimu ir pan.
- taip pat pareiškėjas turi būti įvykdęs ar dalyvavęs vykdant bent vieną veiklą, susijusią su “Sveika Lietuva” kryptimi, tačiau jo vykdomos pagrindinės funkcijos – pvz. informavimas, konsultavimas, renginių organizavimas, nebūtinai turi būti susijusios tik su informavimu, konsultavimu, renginių organizavimu ir pan. sveikatinimo srityje. Juridinis asmuo, veikiantis bet kurioje srityje, tačiau turintis patirties konkrečioje komunikavimo kryptyje, pagal kurią teikiama paraiška, tenkina šį patirties reikalavimą.

Atsakymo data 2020-08-30

Ne. Pagal projektų finansavimo sąlygų aprašo 35 punktą tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip iki 2023 m. spalio 1 d. Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki Sutarties įsigaliojimo dienos, tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti.

Atsakymo data 2020-08-30

Ne, veikla neprivalo, tačiau gali būti finansuota ES fondų.

Atsakymo data 2020-08-26