BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonės Nr. 01.2.1-MITA-T-852 „Inostartas“ finansavimo sąlygų aprašą Nr. 1 (SVV subjektams, veiklą vykdantiems Vilniaus, Kauno, Klaipėdos miestuose ir rajonuose)

Nr. 01.2.1-MITA-T-852-01

Atnaujinimo data: 2021-08-31
Paskelbimo data
2018-04-30 09:00
Atnaujinimo data
2021-08-31
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2021-03-01 12:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
52 173,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
3 951 260,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti naujų inovatyvių smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektų kūrimąsi ir plėtrą, užtikrinant inovatyvių idėjų, produktų ir paslaugų vystymą, skatinti įmonių savarankiškumą vykdant mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) darbus įmonės viduje.

__________________________________

Atnaujinamas kvietimas teikti paraiškas nuo 2020 m. rugpjūčio 7 d. 13 val.

Finansuojamos veiklos

  • Švietimas ir mokslas
  • Moksliniai tyrimai ir inovacijos

Remiamos veiklos

Priemonės finansavimo sąlygų apraše (toliau – Aprašas) nurodytos finansuojamos veiklos:

Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų kūrimosi skatinimas, vykdant MTEP veiklų 2-6 etapus, nurodytus Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (toliau – MTEP etapų klasifikacijos aprašas), 4 punkte.

Aprašo 10.2 papunktyje nurodyta veikla:

tyrėjų ir (ar) mokslininkų įdarbinimas žinioms imliose labai mažose įmonėse, mažose įmonėse, vidutinėse įmonėse (toliau – MVĮ) ir kartu vystomi MVĮ produktai, siekiant jų komercinio realizavimo.

Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla:

inovatyvių SVV subjektų plėtros skatinimas, vykdant MTEP veiklų 7-9 etapus, nurodytus MTEP etapų klasifikacijos apraše.

Galimi pareiškėjai

- SVV subjektai, veikiantys iki 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojamas nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.

- SVV subjektai, veikiantys ne mažiau kaip 12 mėnesių ir ne daugiau kaip 36 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla). Šiame papunktyje nurodytas terminas, MVĮ atveju, skaičiuojami nuo veiklos registravimo dienos Juridinių asmenų registre, verslininko atveju nuo verslo liudijimo įsigijimo dienos arba nuo individualios veiklos įregistravimo mokesčių administratoriuje dienos.

- žinioms imlios MVĮ, veikiančios ne mažiau kaip 12 mėnesių nuo veiklos registravimo dienos (kai vykdoma 10.2 papunktyje nurodyta veikla).

Galimi pareiškėjai

  • Verslas

Atrankos būdas

Tęstinė projektų atranka

Paraiškų pateikimo būdas

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 56 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per DMS, o jei DMS funkcinės galimybės laikinai neužtikrinamos – MITA raštu Projektų taisyklių III skyriaus 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negalės pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, MITA paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu ir apie tai paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka svetainėje www.esinvesticijos.lt.

Paraiškos per DMS turi būti pateiktos MITA iki 2021 m. kovo 1 d. 12:00 val.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2018-04-30

Redakcijos

3

Kvietimo teikti paraiškas tekstas (Inostartas)

DOCX (58 KB)

Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2018-04-25

Redakcijos

2

Inostarto paraiškos forma_Kvietimas Nr. 1

PDF (3.3 MB)
Dokumento kategorija Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2018-04-25

Redakcijos

4

Aprašo 3 priedas (Inostartas)

DOCX (37 KB)

Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2018-04-25

Redakcijos

4

Aprašo 7 priedas (Inostartas)

XLSX (35.5 KB)
Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos
Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Kontaktai

Visuotinės dotacijos skyriaus vyriausioji specialistė  Elvyra Batulevičienė, tel. Nr. (+370) 604 80638, el. p. elvyra.batuleviciene@mita.lt.

Įmonės veiklos laikotarpis tikrinamas paraiškos pateikimo momentu.

Atsakymo data 2018-06-01

PVM laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka neturi galimybės jo įtraukti į PVM atskaitą.

PVM laikomas netinkamomis finansuoti išlaidomis tuo atveju, jei projekto vykdytojas teisės aktų nustatyta tvarka turi galimybę jį įtraukti į PVM atskaitą ir nesvarbu, ar konkretus projekto vykdytojas faktiškai pasinaudos teise į atskaitą.

Atsakymo data 2018-06-01

Tinkamos finansuoti išlaidos yra projekto vykdymo išlaidos paslaugoms, autoriniams darbams, prekėms (medžiagoms ir trumpalaikiam turtui), projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (idėjos ir produkto vystymo veikloms) ir projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio išlaidos (mokslininko / tyrėjo įdarbinimo veiklai).

Atsakymo data 2018-06-01

Pagal Aprašo 26 p. „Projektu turi būti siekiama toliau išvardytų priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių:

26.1. rezultato stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių įmonių išlaidos MTEP veikloms“, kodas R.N. 827 (rodiklis privalomas, kai vykdoma bet kuri iš Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų);

26.2. produkto stebėsenos rodiklio „Subsidijas gaunančių įmonių skaičius“, kodas P.B. 202 (rodiklis privalomas, kai vykdoma bet kuri iš Aprašo 10 punkte nurodytų veiklų);

26.3. produkto stebėsenos rodiklio „Naujų įmonių, gavusių investicijas, skaičius“, kodas P.B. 205 (rodiklis privalomas, kai vykdoma tik Aprašo 10.1 papunktyje nurodyta veikla);

26.4. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusiose įmonėse naujai sukurtos ilgalaikės darbo vietos“, kodas P.N. 804 (rodiklis privalomas, kai vykdoma tik Aprašo 10.1 ir (arba) 10.3 papunkčiuose nurodytos veiklos);

26.5. produkto stebėsenos rodiklio „Investicijas gavusių įmonių sukurti gaminių, paslaugų ar procesų prototipai (koncepcijos)“, kodas P.N. 814 (rodiklis privalomas, kai vykdoma tik Aprašo 10.1 ir (arba) 10.2 papunkčiuose nurodytos veiklos;

26.6. produkto stebėsenos rodiklio „Įvertintos galutinio produkto bandomosios partijos“, kodas P.N. 840 (rodiklis privalomas, kai vykdoma tik Aprašo 10.3 papunktyje nurodyta veikla).“

Atsakymo data 2018-06-01

Apmokama po projekto pabaigos pateikus dokumentus, kuriais įrodomas projekto rezultato pasiekimas.

Atsiskaitoma per 60 d. nuo dokumentų gavimo:

Rezultato: sukurto prototipo nuotrauka, arba bandymų protokolai (kopijos), arba mokslinė ataskaita, arba jos nuorašas / galutinio produkto bandomosios partijos įvertinimą pagrindžiantys dokumentai (vartotojų atsiliepimai, klausimynai, pardavimo mastas ar kita forma įvertinta produkto kokybė ir išeiga).

Fiksuotųjų įkainių: Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai arba suvestinė pažyma, kurioje deklaruotos tyrėjų darbo valandos; dokumentai, kuriuose nustatomos asmens darbo projekte funkcijos ir trukmė, pavyzdžiui, darbo sutartys (terminuotos ar neterminuotos) arba jų išrašai, įsakymai ir pan.

Atsakymo data 2018-06-01