BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje" Nr. 4

Nr. 01.2.2-LMT-K-718-04

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2019-12-18 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2020-02-18 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
700 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 448 100,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias įgyvendinant MTEP ir inovacijų raidos (sumaniosios specializacijos) prioritetą „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“, ir skatinti mokslo ir studijų institucijas vykdyti MTEP veiklas, turinčias komercinį potencialą.

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos

Paralelinių laboratorijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros (toliau – MTEP) veikla, skirta kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Paralelinė laboratorija suprantama kaip bendradarbiavimas tarp Lietuvos tyrėjų grupių ir mokslo ir studijų institucijų bei universitetų ligoninių struktūrinių padalinių ir užsienio tyrėjų grupių ir mokslo ir studijų institucijų struktūrinių padalinių bei universitetų ligoninių, turinčių išskirtinę kompetenciją sumaniosios specializacijos prioriteto „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ įgyvendinimo tematikose „Molekulinės technologijos medicinai ir biofarmacijai“ ir (arba) „Pažangi medicinos inžinerija ankstyvai diagnostikai ir gydymui“ įgyvendinti.

Galimi pareiškėjai

Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.

Galimi pareiškėjai

Atrankos būdas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 3, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1024 (toliau – Aprašas).

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 67 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie taip paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Kontaktai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:

programų koordinatorė Diana Kizalaitė, el. p. diana.kizalaite@lmt.lt, tel. 8 604 53 397;

finansininkė Violeta Zdanevičienė, el. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53 722.