BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-LMT-K-718 ,,Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje" Nr. 5

Nr. 01.2.2-LMT-K-718-05

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2021-02-18 00:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2021-07-09 24:00
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
300 000,00 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
10 000 000,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
mln. Eur mln. Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Atnaujintas kvietimas teikti paraiškas.

Informuojame, kad 2021 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-988 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-222 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašo esminis keitimas, todėl atnaujintas kvietimas teiki paraiškas.

Finansavimo tikslas - plėtoti taikomąsias žinias, prisidedančias prie COVID-19 sukeliamų problemų mažinimo/sprendimo ir visuomenės atsparumo panašioms galimoms krizėms didinimo.

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami (pagal šią veiklą finansuojami MTEP projektai, skirti tirti COVID-19 bei jo sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius).

Galimi pareiškėjai

Į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai; universitetų ligoninės.

Galimi pareiškėjai

Atrankos būdas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 4, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-222 (toliau – Aprašas). Aktuali readakcija nuo 2021-06-02. 

 

Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 68 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS) https://dms2014.finmin.lt/dms/, o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie taip paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

Vėliau kaip 2021 m. liepos 8 d. 24:00 val. pateiktos paraiškos arba kitais būdais išsiųstos ar pristatytos paraiškos atmetamos.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Lietuvos mokslo tarybos Mokslo fondo ES struktūrinės paramos moksliniams tyrimams vykdyti skyriaus darbuotojai:

  • programų koordinatorė Diana Kizalaitė, el. p. diana.kizalaite@lmt.lt, tel. 8 604 53 397;
  • programų koordinatorė Vaida Vansevičienė, el. p. vaida.vanseviciene@lmt.lt, tel. 8 604 76 305;
  • finansininkė Violeta Zdanevičienė, el. p. violeta.zdaneviciene@lmt.lt, tel. 8 604 53 722.

Lietuvos mokslo tarybos ES paramos koordinavimo skyriaus tyrėja Rimantė Stašaitienė, el. p. rimante.stasaitiene@lmt.lt, tel. 8 604 77 868 (Valstybės pagalbos klausimais).

Fiziniai asmenys yra netinkami pareiškėjai, kadangi pagal Aprašo 14 punktą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (nuoroda internete adresu www.aikos.smm.lt)  įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės.

Atsakymo data 2021-04-09

Projektas gali būti įgyvendinamas ir be partnerio, o jei pareiškėjas vykdo neekonominę veiklą projekte, tai finansuojamas 100 procentų.

Pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagal šį Aprašą nelaikomas valstybės pagalbos gavėju, jei jis projekte dalyvauja vykdydamas neekonominę veiklą, kaip tai apibrėžiama Komunikato Nr. 2014/C198/01 19 punkte.

Valstybės pagalba neteikiama:

- Jei yra atskirta ekonominė ir neekonominė veikla ir projekte vykdoma neekonominė veikla;

- Jei ekonominės veiklos sąnaudos (žaliava, įranga, darbas) yra lygiai tokios pačios kaip neekonominės ir kai kiekvienais metais tokiai ekonominei veiklai skiriamas pajėgumas neviršija 20 proc. įmonės bendro metinio pajėgumo;

- Ekonominė veikla yra neatsiejama nuo pagrindinio naudojimo neekonominiais tikslais;

- Veiklos pelnas reinvestuojamas į pagrindinę mokslinių tyrimų organizacijos ar mokslinių tyrimų infrastruktūros veiklą.

 

Visa informacija yra nurodyta LMT svetainėje pareiškėjams skyriuje “Klausiantiems dėl valstybės pagalbos taikymo”.

Atsakymo data 2021-03-01