BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas.

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Naršydami toliau patvirtinsite savo sutikimą naudoti slapukus. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.

Slapukų politika Privatumo politika

 


Spausdinti

Finansavimas

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti projektus pagal priemonę Nr. 01.2.2-MITA-K-702 „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“ Nr. 04

Nr. 01.2.2-MITA-K-702-04

Atnaujinimo data: 2023-12-21
Paskelbimo data
2019-02-26 08:00
Atnaujinimo data
2023-12-21
Priemonė
Paraiškos pateikimo terminas
2019-04-12 15:15
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma
23 579,48 Eur
Kvietimui numatytas finansavimas
1 051 741,00 Eur
Prašomas finansavimas Skirtas finansavimas
Eur Eur

Finansavimo skyrimas

Finansavimo tikslas

Skatinti studentų, tyrėjų ir mokslininkų įmonių (taip pat ir bendrų su mokslo ir studijų institucijomis) kūrimą bei skatinti visų tipų įmonių mokslo ir studijų institucijose sukurtų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau – MTEP) rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą.

Finansuojamos veiklos

Remiamos veiklos

MTEP rezultatų komercinimas (parama mokslininkų ir kitų tyrėjų bei studentų, dirbančių / studijuojančių mokslo ir studijų institucijose, idėjų komercinimui, parama besikuriančioms atžalinėms įmonėms). Finansuojamos veiklos nuo 7-ojo iki 9-ojo MTEP etapo pagal Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 650 „Dėl Rekomenduojamos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapų klasifikacijos aprašo patvirtinimo“ (prototipo išbandymas ir demonstravimas, galutinio prototipo sukūrimas, bandomosios partijos gamyba, sukurto naujo produkto įvertinimas).

Galimi pareiškėjai

- mokslo ir studijų institucijos;

- privatieji juridiniai asmenys, kurių akcininkai yra mokslo ir studijų institucijos, arba kurie yra pasirašę teisių į mokslo ir studijų institucijoje sukurtų intelektinės veiklos rezultatų nuosavybės, naudojimo ir / arba perdavimo, ir iš to gautinos naudos sąlygų sutartis.

Galimi pareiškėjai

Atrankos būdas

Paraiškų pateikimo būdas

Paraiškos ir su jomis susijusi informacija teikiamos Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai per Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), vadovaujantis Duomenų teikimo per Duomenų mainų svetainę tvarkos aprašu, kuris skelbiamas svetainėje www.esinvesticijos.lt (tuo atveju, kai DMS užtikrina tokias galimybes).

Kitais būdais išsiųstos ar pristatytos arba po kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino pateiktos paraiškos atmetamos.

Jeigu DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos, reikalingą informaciją, susijusią su paraiška ar projekto įgyvendinimu, pareiškėjas ar projekto vykdytojas Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai teikia vienu iš šių būdų:

1. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, A. Goštauto g. 12-219, LT-01108 Vilnius, teikiamas pasirašytas spausdintas paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiama į elektroninę laikmeną įrašyta, t. y., ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir priedai). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

2. Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai, elektroninio pašto adresu info@mita.lt iki atitinkamos dienos termino 24:00 val. išsiunčiamas elektroninis dokumentas (ne skenuota, o užpildyta ir išsaugota paraiška ir jos priedai), pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

Siunčiant registruotąja pašto siunta, I etapo paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. balandžio 12 d. 24:00 val., o teikiant II etapo paraišką registruotąja pašto siunta, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki 2019 m. birželio 27 d. 24:00 val.

Jeigu paraiška nesiunčiama registruotąja pašto siunta, ji turi būti pristatyta į Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrą ne vėliau kaip iki kvietime teikti paraiškas nurodytų atitinkamų I etapo arba II etapo paraiškų pateikimo terminų.

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra neprisiima atsakomybės dėl ne laiku pristatytų paraiškų.

Susiję dokumentai

2014-10-08

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės

Nuoroda
Dokumento kategorija Nacionaliniai teisės aktai
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

2019-02-21

Kvietimo teikti paraiškas tekstas 702 Nr. 4 (atžalinės įmonės)

DOCX (51.2 KB)
Dokumento kategorija Formos
Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2019-02-15

Paraiškos forma (Komercinimo kvietimas teikti paraiškas Nr. 04)

PDF (3.1 MB)
Dokumento kategorija Paraiškų formos
Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2019-02-15

Aprašo 4 priedas (Komercinimo kvietimas teikti paraiškas Nr. 04)

DOCX (27.4 KB)
Dokumento kategorija Formos
Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2019-02-15

Rekomendacijos verslo planui (Aprašo 8 priedas)

DOCX (26.7 KB)
Dokumento kategorija Formos
Dokumentą priėmė: Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

2018-11-15

„Vienos įmonės“ deklaracija pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013

XLSX (70.9 KB)
Dokumento kategorija Formos
Dokumentą priėmė: Centrinė projektų valdymo agentūra

2014-09-26

Projekto biudžeto pasiskirstymas pagal pareiškėją ir partnerį (-ius)

XLSX (248.3 KB)
Dokumento kategorija Paraiškų priedų formos
Dokumentą priėmė: Finansų ministerija

Kontaktai

Mantas Biekša, tel. Nr. (+370) 604 80715, el. p. mantas.bieksa@mita.lt

Aistė Mančiakaitytė, tel. Nr. (+370) 604 78939, el .p. aiste.manciakaityte@mita.lt